12 Van de pelgrimsreis

Kinderlied voor de tijd naar Pasen toe. Strofe 1 is een inleiding, de volgende vermelden telkens het thema van de evangelielezing op de zondagen Invocabit tot Palmpasen. De kinderen zingen voor, het keervers [laatste regel] wordt door allen meegezongen. tekst: Willem Barnard, De Tale Kanaäns (Amsterdam/Hilversum: Uitgeversmaatschappij Holland/Uitgeverij Paul Brand N.V., 1963),  26. muziek: Henk Vogel,…

11 O Schepper goedertieren

Naar de hymne Audi benigne Conditor uit de vespers van de vasten. tekst: Willem Barnard, De Tale Kanaäns (Amsterdam/Hilversum: Uitgeversmaatschappij Holland/Uitgeverij Paul Brand N.V., 1963),  25-26. muziek: Henk Vogel, 2018. afbeelding: anoniem, Christus wordt verzocht in de woestijn, mozaïek in de San Marco, Venetië [nog geen opname]   De grond des harten kent Gij, die de Messias zijt,…

10 Van de schat in de hemel

Evangeliegezang over Matteüs 6:16-21. tekst: Willem Barnard, De Tale Kanaäns (Amsterdam/Hilversum: Uitgeversmaatschappij Holland/Uitgeverij Paul Brand N.V., 1963),  25. muziek: Henk Vogel, 2018. afbeelding: Fra Angelico, Bergrede, 1437-1445 [nog geen opname]   Laat u bewust zijn: waar zal uw rust zijn, wat zal uw troost zijn, uw hartelust? Laat het geen goud zijn, have of goed zijn, geen…

9 Van de blinde te Jericho

Evangeliegezang over Lucas 18:31-43. tekst: Willem Barnard, De Tale Kanaäns (Amsterdam/Hilversum: Uitgeversmaatschappij Holland/Uitgeverij Paul Brand N.V., 1963),  23-24. muziek: Henk Vogel, 2018. afbeelding: anoniem, uit de Codex Egberti, Trier, 980-993. [nog geen opname]     Die blinde zat er doodalleen, de scharen stroomden langs hem heen, toch klemde hij zich vast aan één, Kyrieleis! Want Hij maakt alle…

8 Van de opgang I

Zondagslied voor het begin van de vasten. tekst: Willem Barnard, De Tale Kanaäns (Amsterdam/Hilversum: Uitgeversmaatschappij Holland/Uitgeverij Paul Brand N.V., 1963),  23. muziek: Henk Vogel, 2018 (vrij naar ‘Audi benigne Conditor’) afbeelding: Pieter Bruegel de Oude, Gevecht tussen carnaval en vasten (detail), 1559. [nog geen opname]   De schepping die voor ons gesloten was ontsluit Gij weer, Gij…

7 Van Abraham, vader der gelovigen

Schriftuurlijk lofgezang, het thema weer ontleend aan het brevier, de vorm als het lied van Adam. tekst: Willem Barnard, De Tale Kanaäns (Amsterdam/Hilversum: Uitgeversmaatschappij Holland/Uitgeverij Paul Brand N.V., 1963),  20. muziek: Henk Vogel, 2018 (zie het lied van Adam). afbeelding: James Tissot, De karavaan van Abraham, 1896-1902. [nog geen opname]   Uit Oer is hij getogen ten antwoord…

6 Van de zaaier

Evangeliegezang naar Lucas 8:4-15. tekst: Willem Barnard, De Tale Kanaäns (Amsterdam/Hilversum: Uitgeversmaatschappij Holland/Uitgeverij Paul Brand N.V., 1963),  21. muziek: Henk Vogel, 2018. afbeelding: Marten van Valckenborgh, Gelijkenis van de zaaier, 1580-1590 [nog geen opname]   Een deel van het zaad ging verloren, een deel van het zaad werd brood, maar niemand weet van te voren de weg…

5 Van de ondergang

Zondagslied, waarvan de eerste drie strofen het slot van psalm 44 (exsurge) berijmen en de laatste twee strofen de introitus van Invocabit uit psalm 91 reeds aanheffen. De vierde strofe zinspeelt op epistel en evangelie. tekst: Willem Barnard, De Tale Kanaäns (Amsterdam/Hilversum: Uitgeversmaatschappij Holland/Uitgeverij Paul Brand N.V., 1963),  20-21 muziek: Henk Vogel, 2018. afbeelding: Pieter Bruegel…

4 Van Noach de vader der volkeren

Schriftuurlijk lofgezang, het thema weer ontleend aan het brevier, de vorm als het lied van Adam. Zaaien en oogsten komen ter sprake in het evangelie van deze zondag. De naam Noach wordt verklaard in Genesis 5:29, vandaar de laatste regel. tekst: Willem Barnard, De Tale Kanaäns (Amsterdam/Hilversum: Uitgeversmaatschappij Holland/Uitgeverij Paul Brand N.V., 1963),  20. muziek: Henk…

‘Look, Peter, this is our people!’

Wim Helsen’s Bij Mij Zijt Ge Veilig as a Role-playing Game and Enacted Ideology[1] Wim Helsen’s (1968) stand-up comedy is often characterized as absurd, confusing, transgressive or Dadaist.[2] One could not categorize him as just a gagman, although he sometimes explicitly inserts moments for the telling of jokes. These jokes, however, often seem to be…