6 Van de zaaier

Evangeliegezang naar Lucas 8:4-15. tekst: Willem Barnard, De Tale Kanaäns (Amsterdam/Hilversum: Uitgeversmaatschappij Holland/Uitgeverij Paul Brand N.V., 1963),  21.muziek: Henk Vogel, 2018.afbeelding: Marten van Valckenborgh, Gelijkenis van de zaaier, 1580-1590 Een deel van het zaad ging verloren,een deel van het zaad werd brood,maar niemand weet van te vorende weg van het zaad in de schoot. Het wordt op…

Inlikken bij de mecenas

Jacob Lescaille en de kunsten Schilderkunst versus poëzie Het was een aanhoudend debat in de Nederlandse Gouden Eeuw: de paragone tussen de kunsten. Welke discipline staat het hoogst in de hiërarchie der kunsten? Zo worden toneel, poëzie en beeldende kunsten met elkaar vergeleken, allen uitingsvormen van een aangeboren neiging tot mimesis of imitatio (nabootsing) –…