Trouwkoor

Leuk dat je meedoet! Hieronder vind je de stemverdeling en daaronder per lied/stuk nog aanwijzingen, tips en oefenopnames voor het instuderen van de noten.

Zie hier het liturgieboekje van de dienst.

Algemene tips:

  • Overdrijf! Anders weet je zeker dat het niet over zal komen bij de mensen.
  • Spreek duidelijk uit (zeg de tekst een paar keer hardop voor jezelf als je oefent), daar ga je actiever, helderder en zuiverder van zingen.
  • Heb aandacht voor de klemtonen en maak logische, spannende zinnen (geen typemachine/morse-code/orgel).
  • Kijk naar Hanna 🙂

Tijdschema

17.00Inloop in de Maartenskerk, Doorn. Kerkplein, 3941 HV Doorn. Te bereiken met OV, ook met auto (parkeer bijvoorbeeld bij de Albert Heijn). Tip: koop alvast wat eten voor ná de repetitie.
17.30-18.45Generale repetitie onder leiding van Hanna Rijken.
18.45-19.15Tijd om nog wat te eten, etc.
19.15Aanwezig zijn in de kerk.
19.30-20.45Kerkdienst
Receptie in Parkhuys Rosarium, loopafstand. Welkom allemaal!

Repertoire

1 Openingslied
O God, die gaat te boven
Gustav Holst
Melodie wordt op hoorn voorgespeeld terwijl Hilde binnenkomt, vervolgens zingen we eenstemmig met de gemeente de twee coupletten van dit lied. Met bravoure.AudioBladmuziek
2 Drempelgebed
Onze hulp in de naam van de Heer
Willem Vogel
Zal veel voor aanwezigen onbekend zijn, we hebben dus een voortrekkersrol. Berend (dominee) zingt het eerste regeltje, vervolgens zingen wij alles.

Extra tip: accenten maken in de zinnen, en organisch van accent naar accent zingen, niet te strak in de maat denken. Door van accent naar accent te zingen, voorkom je dat het log en traag wordt.
AudioBladmuziek
3 Kyrie en Gloria
Heer, ontferm U / Eer aan God
Henk Vogel, naar Thoinot Arbeau
Is voor iedereen onbekend, maar herhaalt zich gelukkig telkens. Klein gedeelte is meerstemmig, we zullen bij de repetitie zien of we tijd hebben om dat in te studeren. Let bij de korte nootjes erop dat je ze mooi aan elkaar smeedt! Niet hakkerig, maar stromend 🙂

Extra tip: paar aandachtspuntjes. Bijna alle zinnen eindigen met een onbeklemtoonde lettergreep (‘hóge’, ‘líefheeft’, ‘aanbídden u’, ‘héérlijkheid’, ‘Váder’). Let er dus op dat je niet HO-GE zingt, dat doen we in het stadion wel weer 🙂
In maat 48 gaat het direct door naar ‘Gij dit zit…’ (je mag even lucht happen, en anders laat je ‘-bed’ maar weg).
Oefen de melodie in maat 55 even, die ging niet altijd soepel.
Ik heb in het laatste eenstemmig deel de wisseling tussen koor en gemeente iets aangepast, om het de gemeente iets gemakkelijker te maken. Teken dat even aan in je partituur!
AudioBladmuziek
4 Antwoordpsalm
Heer die mij ziet zoals ik ben
Genève 1551 en Henk Vogel
Achtereenvolgens:
– Samenzang (de bekende melodie)
– Tegenmelodie door sopranen en tenoren (maak mooie lange lijnen!)
– Samenzang en tegenmelodie tegelijk

Extra tip: Oefen op de tegenmelodie door die op ‘ng’ te zingen. Daarmee oefen je de hoge noten en voel je hoeveel adem je nodig hebt om die mooi te zingen. Let er ook op dat je spanning opbouwt in de lijnen (elke zin niet te hard beginnen en eindigen). Oefen het eerst ‘fout’ door het zo saai mogelijk te zingen, en maak het daarna interessant door elke zin als een spanningsboog te beschouwen. Overdrijf!
AudioBladmuziek
5 Alleluia vóór evangelielezing
Alleluia
IWVL
Denk aan het gregoriaans: stromend, niet gedacht vanuit ‘de maat’. Kan eventueel met kleiner groepje, als dat beter werkt.

Extra tip: Onderstreep de lettergrepen ‘Blijf’, ‘lief-‘, ‘houd’, ‘mijn’, ‘-bo-‘, ‘Mijn’, ‘-bod’, ‘heb’ en ‘lief’. Spreek de tekst nu eens uit met die klemtonen, voeg daarna de melodie toe, zonder je tempo te veranderen. Zo wordt het niet te log en traag.
AudioBladmuziek
6 Evangeliemotet
I give to you a new commandment
Peter Nardone
Een deel van de evangelielezing wordt door ons gezongen, met daardoor heen geweven het gregoriaanse ‘Ubi caritas’ door de mannen. Advies van de componist: de melodie mag mild zijn, maar niet te zacht – het is een gebod, niet een suggestie. Zing de ‘o’ in ‘love’ als aan ‘a’, daar wordt het zuiverder van.

Uitspraak (keurig Engels):
give (gievv) / new (njoe) / commandment (khommandmint) / love (lahv) / another (ennathah) / loved (lahvd)

Extra tips:
Alten: let op de C (maat 13, en alle keren daarna), dat je die niet te ‘lui’ zingt, wordt ‘ie een klein beetje vals van.

Mannen. Onderstreep in het latijn de lettergrepen die op de tweede tel van de maat vallen. Dus: “Ubi caritas est vera, Deus ibi est.” Uitzondering is de slotzin, daar valt de klemtoon op ‘cer’ (maat 54). Zing nu zo organisch mogelijk van klemtoon naar klemtoon, dus niet plotseling hard/zacht, maar alsof je steeds een beetje gas geeft in een rollende auto in de file 🙂
Audio
Sopraanpartij Altpartij Tenorpartij
Baspartij
Bladmuziek
7 Acclamatie na evangelielezing
Alleluia, U komt lof toe
IWVL
Denk aan het gregoriaans: stromend, niet gedacht vanuit ‘de maat’.

Extra tip: onderstreep de lettergrepen ‘U’, ‘lof’, ‘U’, ‘zang’, ‘U’, ‘glo-‘, ‘Va-‘, ‘Zoon’, ‘hei-‘, ‘eeu-‘, ‘eeu’, ‘A-‘. Dat zijn de ankerpunten bij het zingen waaromheen je de melodie drapeert. In andere mindere mooie woorden: niet te hoekig (zoals we psalmen en gezangen vaak zingen – met nadruk op élke lettergreep), maar vrijer qua timing en met meer aandacht voor de tekst.
AudioBladmuziek
8 Lied na de preek
Om voor elkaar te zijn uw oog en oor
Hilde de Jong, arr. Henk Vogel
Koor zingt vers 1. Vers 2-4 zijn samen met de gemeente. Bij het laatste vers zingen sopranen en tenoren een bovenstem – lekker galmen 🙂AudioBladmuziek
9 Lied na de inzegening
God zal met je meegaan
Job de Bruijn
Na de inzegening (Henk en Hilde knielen nog) zingen we ‘God zal met je meegaan’, twee keer – de tweede keer met gemeente. Niet te snel, en met een mooi legato. “Royaal”, aldus Hanna.AudioBladmuziek
10 Acclamatie bij de voorbeden
Heer, ontferm u
Russisch-orthodox
Elke voorbede wordt besloten met “zo bidden wij samen”. Daarna telkens vierstemmig ‘Heer ontferm u’. De eerste keer speelt de organist een korte inleiding.

Extra tip: eerste ‘Heer ontferm u’ is zacht (piano – biddend), tweede ‘Heer ontferm u’ is met klem (mezzoforte – roepend), derde ‘Heer ontferm u’ is weer zachter (piano – berustend).
AudioBladmuziek
11 Anthem tijdens de collecte
Fill your hearts with joy and gladness
Sarah Quartel
Waarschuwing: deze krijg je niet snel uit je hoofd. 🙂
Let op je kak-Engelse uitspraak (alle klanken voorin je mond maken), daar ga je direct actief van zingen, verstaanbaarder en zuiverder ook:
Hearts (hhahts) / joy (djooi) / gladness (glèdnis) / praise (prrees) / God (Gohdd) / Lord (Lóhdd) / love (lahv) / people (piepoel) / comfort (khamfóht) / mercies (muhcies) / humble (hamboel) / exalted (exoltidd) / power (phah) / spring (sprrrieng) / winter (wintah) / grass (grahss) / pastures (phahstius) / laws (lóhs)

Extra tip: deze gaat al heel lekker. Alten, let op de tweede helft van maat 20 en op maat 24, dat je die A niet te laag inzet. Mannen, zelfde geldt voor jullie in maat 28, daar zijn jullie vaak iets te laag.
Audio
Sopraanpartij
Altpartij
Tenor-/baspartij
Bladmuziek
12 Zegen
De Levende zegene en behoede u
Gert Bremer
Schoon in eenvoud. Berend zingt het begin, het slot door allen.

Extra tip: dit is samenzang, dus we moeten de mensen een beetje meekrijgen en kunnen het niet al te gek maken. Maar toch, onderstreep ook hier de belangrijkste lettergrepen: ‘Ze-‘, ‘-hoed’, ‘lich-‘, ‘aan-‘, ‘-na-‘, ‘Ze-‘, ‘-hoed’, ‘lich-, ‘aan-‘, ‘vre-‘. Geef de andere lettergrepen veel minder gewicht! Daarmee voorkomen we dat alle lettergrepen even hard worden ‘gescandeerd’.
Audio
Sopraanpartij
Altpartij
Tenorpartij
Baspartij
Bladmuziek
13 Slotlied
Lord of all hopefulness
Traditionele melodie uit Ierland
Samenzang. Pas op dat je niet versnelt (vooral een gevaar in de tweede regel).AudioBladmuziek

Zangtips

Zing altijd even in voordat je direct ‘aan het werk’ gaat: voel hoe je staat, sta stabiel op beide benen, probeer je adem naar je buik te krijgen, hum wat op comfortabele tonen, en ga dan langzamerhand steeds iets hoger en lager.

Spreek eerst de teksten duidelijk uit, dat helpt je om vervolgens de klank voorin je mond te blijven maken, in plaats van ergens achter in je keel. Zing dan de melodieën op ‘ng’ (als in ‘koning’), dat helpt je om legato te zingen en te voelen hoe je ook bij hoge tonen een vol geluid kunt bereiken (meestal dat je meer adem nodig hebt).

Hier een playlist met meer tips:

%d bloggers liken dit: