Sacred Seasons 12

Een uur muziek voor de tijd van het jaar. Deze keer: zesde zondag door het jaar, na Epifanie of Quinquagesima, in sommige kerken: zondag van de Gedaanteverwisseling van Jezus (Transfiguratie). En Aswoensdag, het begin van de Veertigdagentijd. / One hour of music for this time of the year. Ordinary Time VI, Epiphany VI, Quinquagesima, Transfiguration Sunday, and Ash Wednesday, the start of Lent.

Carl Spitzweg, Asschermittwoch (Aswoensdag / Ash Wednesday), ca. 1860

Anna Lapwood
O nata lux

Getijdenhymne voor de lauden van het feest van de Transfiguratie / Office hymn at Lauds of the Feast of the Transfiguration

O nata lux de lumine,
Jesu redemptor saeculi,
Dignare clemens supplicum
Laudes precesque sumere.
O Licht geboren uit Licht,
Jezus, verlosser van de wereld,
verwaardig u de lofzangen en de gebeden
van uw smekelingen te aanvaarden.
O Light born of Light,
Jesus, redeemer of the world,
with loving-kindness deign to receive
suppliant praise and prayer.
Qui carne quondam contegi
Dignatus es pro perditis,
Nos membra confer effici
Tui beati corporis.
Gij, die u eens hebt verwaardigd met vlees te worden
bekleed terwille van hen die verloren waren,
geef dat wij ledematen mogen worden
van uw zalig lichaam.
Thou who once deigned to be clothed in flesh
for the sake of the lost,
grant us to be members
of thy blessed body.
Anoniem

Gregoriaans / gregorian chant
Illuxerunt coruscationes

Introitus voor het feest van de Transfiguratie / Introit for Transfiguration Sunday

Illuxerunt coruscationes tuae orbi terrae
commota est et contremuit terra.
Bliksems zetten de wereld in het licht,
ontzet was de aarde, ze schudde!
Your lightning lit up the world;
the earth trembled and quaked.
Quam dilecta tabernacula tua, Domine virtutum!
Concupiscit, et deficit anima mea in atria Domini.
Hoe verrukkelijk uw woningen, Ene, Omschaarde!
Mijn ziel is bezwijmd, ja vergaan van verlangen naar de voorhoven van de Ene.
How lovely is your dwelling-place, Lord Almighty!
My soul yearns, even faints, for the courts of the Lord
.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto:
Sicut erat in principio, et nunc, et semper,
et in sæcula sæculorum. Amen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin, en nu en altijd

en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Glory be to the Father, and to the Son: and to the Holy Ghost;
As it was in the beginning, is now, and ever shall be:

world without end. Amen.
Psalm 77,19; Psalm 84;1-2

Howard Helvey
My God, accept my heart this day

Hymne / Hymn

My God, accept my heart this day,
and make it always thine,
that I from thee no more may stray,
no more from thee decline.
Before the cross of him who died,
behold, I prostrate fall;
let every sin be crucified,
and Christ be all in all.
Anoint me with thy heavenly grace,
and seal me for thine own;
that I may see thy glorious face,
and worship near thy throne.
Let every thought and work and word
to thee be ever given:
Then life shall be thy service, Lord,
and death the gate of heaven.
All glory to the Father be,
all glory to the Son,
all glory, Holy Ghost, to thee,
while endless ages run.
Matthew Bridges

Leoš Janáček
Speciosus forma

Graduale voor het feest van de Transfiguratie / Gradual for Transfiguration Sunday

Speciosus forma prae filiis hominum:
diffusa est gratia in labiis tuis.
Schoner dan al Adams zonen werd jij,
gratie is uitgegoten door je lippen
You are the most excellent of men
and your lips have been anointed with grace
.
Eructavit cor meum verbum bonum:
dico ego opera mea regi.
Mijn hart trilt van een goedgestemd woord,
zeggen zal ik wat ik maakte voor een koning
;
My heart is stirred by a noble theme
as I recite my verses for the king;
Lingua mea calamus scribae velociter scribentis.mijn tong is de pen van een die vaardig schrijft!my tongue is the pen of a skilful writer.
Psalm 45,3, 2

Erik Routley
What does the Lord require?

Hymne / Hymn

What does the Lord require for praise and offering?
What sacrifice, desire or tribute did you bring?
Do justly, love mercy, walk humbly with your God.
Rulers of earth, give ear! Should you not justice know?
Will God your pleading hear while crime and cruelty grow?
Do justly, love mercy, walk humbly with your God.
Still down the ages ring the prophet’s stern commands:
to merchant, worker, king, he brings God’s high commands:
do justly, love mercy, walk humbly with your God.
How shall our life fulfill God’s law so hard and high?
Let Christ endue our will with grace to fortify.
Then justly, in mercy, we’ll humbly walk with God.
Albert F. Bayly

Jan Josef Ignác Brentner
Gloria et honore

Offertorium voor het feest van de Transfiguratie / Offertory for Transfiguration Sunday

Gloria et honore coronasti eum:
et constituisti eum super opera manuum tuarum, Domine.
Met glorie en luister wilt gij hem kronen.
Ge laat hem heersen over de maaksels van uw handen
You crowned them with glory and honour.
You made them rulers over the works of your hands
.
Psalm 8,6b-7

Lord, whose love through humble service

Hymne / Hymn

Lord, whose love in humble service 
Bore the weight of human need, 
Who upon the cross forsaken, 
Offered mercy’s perfect fee; 
We, your servants bring the worship 
Not of voice alone, but heart: 
Consecrating to your purpose 
Every gift which you impart. 
Called from worship into service 
Forth in your great name we go, 
To the child, the youth, the aged, 
Love in living deeds to show; 
Hope and health, good will and comfort, 
Counsel, aid, and peace we give 
That your children, Lord, in freedom, 
May your mercy know and live.
Albert F. Bayly

Gregoriaans / gregorian chant
Visionem quam vidistis

Communiezang voor het feest van de Transfiguratie / Communion for Transfiguration Sunday

Visionem quam vidistis, nemini dixeritis,
donec filius hominis
a mortuis resurgat.
Dit vergezicht,-
zegt het aan niemand
totdat de mensenzoon uit de doden is opgewekt!
Don’t tell anyone what you have seen, until the Son of Man has been raised from the dead.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto:
Sicut erat in principio, et nunc, et semper,
et in sæcula sæculorum. Amen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin, en nu en altijd

en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Glory be to the Father, and to the Son: and to the Holy Ghost;
As it was in the beginning, is now, and ever shall be:

world without end. Amen.
Matteüs 17,9b / Matthew 17,9b

Paul Halley
Christ, whose glory fills the skies

Hymne / Hymn

Dayspring from on high, appear.
Christ, whose glory fills the skies,
Christ, the true, the only light,
Sun of Righteousness, arise,
Triumph o’er the shades of night;
Dayspring from on high, be near;
Daystar, in my heart appear.
Christ the Morning, Christ the Light,
Christ the Dayspring, Christ the Sun.
Christ, appear.
Dark and cheerless is the morn
Unaccompanied by thee;
Joyless is the day’s return,
Till thy mercy’s beams I see;
Till they inward light impart,
Glad my eyes, and warm my heart, my heart.
Visit then this soul of mine,
Pierce the gloom of sin and grief;
Fill me, radiancy divine,
Scatter all my unbelief;
More and more thyself display,
Shining to the perfect day.
Christ the Morning, Christ the Daystar,
Christ the Sun.
Charles Wesley

Gustav Holst
O God beyond all praising

Hymne / Hymn

O God beyond all praising,
we worship you today
and sing the love amazing
that songs cannot repay;
for we can only wonder
at ev’ry gift you send,
at blessings without number
and mercies without end:
we lift our hearts before you
and wait upon your word,
we honor and adore you,
our great and mighty Lord.
Then hear, O gracious Savior,
accept the love we bring,
that we who know your favor
may serve you as our King;
and whether our tomorrows
be filled with good or ill,
we’ll triumph through our sorrows
and rise to bless you still:
to marvel at your beauty
and glory in your ways,
and make a joyful duty
our sacrifice of praise.
Michael A. Perry

Christopher Walker
You are merciful to all, o Lord

Introitus voor Aswoensdag / Introit for Ash Wednesday

You are merciful to all, O Lord, and despise nothing that you have made.
You overlook people’s sins, to bring them to repentance, and you spare them, for you are the Lord our God, you are the Lord our God.
Maar Gij ontfermt u over allen en Gij verafschuwt niets van wat Gij gemaakt hebt
Gij telt de zonden van de mensen niet, om hen tot inkeer te laten komen. Gij spaart hen, omdat Gij de Heer zijt, onze God
, de Heer, onze God.
after Wisdom 11,24-27 / naar Wijsheid 11,23-26

We cannot measure how you heal

Hymne / Hymn

We cannot measure how you heal
or answer every sufferer’s prayer,
yet we believe your grace responds
where faith and doubt unite to care.
Your hands, though bloodied on the cross,
survive to hold and heal and warn,
to carry all through death to life
and cradle children yet unborn.
Verborgen blijft hoe Gij geneest,
de klacht hoort of de lijdenskreet,
maar Gij voltooit, geloven wij,
waar wij voor staan in hoop en vrees.
Uw handen aan het kruis, bebloed,
zij dragen ieder door de dood.
Ze helen, hoeden, steunen ons
en wiegen kind’ren in de schoot.
The pain that will not go away,
the guilt that clings from things long past,
the fear of what the future holds,
are present as if meant to last.
But present too is love which tends
the hurt we never hoped to find,
the private agonies inside,
the memories that haunt the mind.
De pijn die niet verdwijnen wil,
de last, de schuld die aan ons kleeft,
de vrees voor wat er komen gaat
– dit dragen wij steeds met ons mee.
Maar ook is daar de liefde die
het onverhoopte leed verzacht,
de vijands doodsangst weer verzoent,
het spookverleden van de nacht.
So some have come who need your help
and some have come to make amends,
as hands which shaped and saved the world
are present in the touch of friends.
Lord, let your Spirit meet us here
to mend the body, mind and soul,
to disentangle peace from pain,
and make your broken people whole.
Daar roepen mensen: ‘Werk je mee?
Niet zonder jou beginnen wij!’
Je voelt de hand die schept
en redt in goede vrienden, zo nabij.
God, dat uw Geest ons overkomt;
zij heelt ons hart en ziel en lijf,
en wie verward is brengt zij thuis:
uw uitgeleefde volk verrijst.
John L. Bell, Iona

Heinrich Isaac
Parce, Domine

Motet voor Aswoensdag / Motet for Ash Wednesday

Parce, Domine, populo tuo,
et ne des haereditatem tuam in perditionem.
Spaar, Ene, uw gemeente,
en geef uw erfdeel niet prijs aan de hoon
.
Spare your people, Lord.
Do not make your inheritance an object of scorn.
Joel 2,17

Philippe de Monte
Miserere mei, Deus

Graduale voor Aswoensdag / Gradual for Ash Wednesday

Miserere mei, Deus, miserere mei, quoniam in te confidit anima mea. Et in umbra alarum tuarum sperabo, donec transeat iniquitas.
Clamabo ad Deum altissimum, Deum qui benefecit mihi.
Wees mij genadig, God, wees mij genadig,
want mijn ziel zoekt toevlucht bij u;
in de schaduw van uw vleugels zoek ik toevlucht, totdat het verderf voorbijtrekt.
Ik blijf roepen tot God-in-den-hoge, tot de God die het over mij voleindt
.
Have mercy on me, my God, have mercy on me, for in you I take refuge.
I will take refuge in the shadow of your wings until the disaster has passed.
I cry out to God Most High,
to God, who vindicates me.
Psalm 57,2-3

Cristóbal de Morales
Immutemur habitu; Iuxta vestibulum

Antifonen bij de asoplegging / Antiphons for the imposition of ashes

Immutemur habitu in cinere et cilicio; jejunemus, et ploremus ante Dominum;
quia multum misericors est dimittere peccata nostra Deus noster.
Laten we onze gewaden verwisselen voor zak en as, laten we vasten en klagen voor de Ene;
want onze God is genadig en ontfermend, lankmoedig, en rijk aan vriendschap: hij kan spijt krijgen over het kwaad.
Let us change our garments for ashes and sackcloth; let us fast and lament before the Lord;
for our God is plenteous in mercy to forgive our sins.
Juxta vestibulum et altare plorabunt sacerdotes et levitae, ministri Domini, dicentes:
Parce Domine, parce populo tuo; et ne dissipes ora clamantium ad te, Domine.
Bij poort en altaar zullen de priesters en Levieten wenen en zeggen:
Spaar, Ene, uw gemeente, en sluit niet de mond van die u prijzen.
Near the porch and the altar the priests and levites shall weep, the Lord’s ministers, and shall say:
Spare, O Lord, spare thy people; and do not scatter the mouths of those crying to thee, O Lord.
naar Joël 2,13, 17 en Ester 13,17 / after Joel 2,13, 17 andEsther 13,17

William Byrd
Memento homo

Motet bij de asoplegging / Motet for the imposition of ashes

Memento homo, quod cinis es, et in cinerem reverteris.Bedenk mens: stof ben jij
en tot stof keer je terug!
Remember, O Man, that thou art dust, and to dust shalt return.
naar Genesis 3,19 en Job 34,15 / after Genesis 3,19 and Job 34,15

Paul Mealor
De profundis

Motet

Out of the depths do I cry to you O Lord;
Lord hear my voice
Let your ears be attentive to my voice,
In my supplication
My Lord
I cried to you, O Lord
Let you ears be attentive
To my voice
I cried to you, I cried to you,
I cried to you
Let your ears be attentive to my voice
In you is forgiveness, my Lord
Amen
Uit de diepten heb ik u, Ene, geroepen;
Heer-over-mij, hoor naar mijn stem,
mogen uw oren wezen vol aandacht voor mijn stem,
mijn smeken om genade
Heer-over-mij
Ik heb u geroepen, o Ene
mogen uw oren wezen vol aandacht
voor mijn stem,
ik heb u geroepen, ik heb u geroepen,
ik heb u geroepen
mogen uw oren wezen vol aandacht voor mijn stem,
in u is vergeving, Heer-over-mij
Amen
after Psalm 130 / naar Psalm 130

William Daman
Lord Jesus, think on me

Hymne / Hymn

Lord Jesus, think on me,
And purge away my sin;
From earthborn passions set me free,
And make me pure within.
Heer Jezus, denk aan mij
en doe mijn schuld teniet,
maak mij van kwade machten vrij
en geef wat U gebiedt.
Lord Jesus, think on me,
With care and woe opprest;
Let me thy loving servant be,
And taste thy promised rest.
Heer Jezus, denk aan mij,
ik raak U anders kwijt.
Laat mij uw trouwe dienaar zijn,
het heil zien van uw rijk.
Lord Jesus, think on me,
Amid the battle’s strife;
In all my pain and misery
Be thou my health and life.
Heer Jezus, denk aan mij,
bij twijfel, angst en pijn,
voorbij geloof en zekerheid
moet U er voor mij zijn.
Lord Jesus, think on me,
Nor let me go astray;
Through darkness and perplexity
Point thou the heavenly way.
Heer Jezus, denk aan mij,
opdat ik niet verdwaal,
maar tastend vind de weg die leidt
naar ‘t land uit uw verhaal.
Lord Jesus, think on me,
When flows the tempest high:
When on doth rush the enemy
O Saviour, be thou nigh.
Heer Jezus, denk aan mij,
U die mijn stormen stilt,
kom in de stilte naderbij,
in ’t suizen van de wind.
Lord Jesus, think on me,
That, when the flood is past,
I may the eternal brightness see,
And share thy joy at last.
Heer Jezus, denk aan mij,
getroost slaap ik dan in,
ontwaak ik, aan de tijd voorbij,
bent U mijn nieuw begin.
Synesius of Cyrene, translation Allen William Chatfield / Synesios van Kyrene, vertaling Jan Smelik

Aaron Copland
Have mercy upon me, o God

Motet

Have mercy on us, O my Lord
Be not far from us, O my God
Give ear unto our humble prayer
Attend and judge us in Thy might
Uphold us with Thy guiding hand
Restore us to Thy kindly light
Have mercy on us, O my Lord
Be not far from us, O my God
My heart is sorely pained
and calls on Thee in vain
Cast me not away from Thee
Then we shall trust in Thee,
then we will bear our place.
Onfterm u over ons, mijn God.
Wees niet ver van ons, mijn God.
Verhoor ons nederig gebed.
Zie naar ons om en doe ons recht in uw macht.
Steun ons met uw leidende hand.
Breng ons terug in uw licht.
Ontferm u over ons, mijn God.
Wees ons nabij, mijn God.
Mijn hart krimpt ineen van pijn
en roept u tevergeefs aan.
Ontzeg mij uw verlossing niet,
dan zullen wij ons vertrouwen in u stellen,
dan kunnen we dit aardse leven aan.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: