Sacred Seasons 14

Een uur muziek voor de tijd van het jaar. Deze keer de tweede zondag van de Veertigdagentijd: de verheerlijking op de berg (Transfiguratie) en, in sommige leesroosters, de Kanaänitische vrouw. / One hour of music for this time of the year. The second week of Lent: the Transfiguration and, in some lectionaries, the Canaanite woman.

Duccio di Buoninsegna, Transfiguratie van Jesus / Transfiguration of Jesus, 1311

Gregoriaans / gregorian chant
Reminiscere miserationum

Introitus voor de tweede zondag van de Veertigdagentijd / Introit for Lent I

Reminiscere miserationum tuarum, Domine,
et misericordiae tuae, quae a seculo sunt;
ne unquam dominentur nobis inimici nostri:
libera nos Deus Israel ex omnibus angustis nostris.
Gedenk, Ene, uw ontferming en uw vriendschap,
want die zijn er van eeuwig!
Laten mijn vijanden niet over mij lachen!
Dat ook al wie hopen op u niet worden beschaamd.
O God, koop Israël vrij uit al wat hem benauwt!
Remember, O Lord, thy bowels of compassion;
and thy mercies that are from the beginning of the world.
Neither let my enemies laugh at me: for none of them that wait on thee shall be confounded.
Deliver Israel, O God, from all his tribulations.
Ad te Domine levavi animam meam:
Deus meus in te confido, non erubescam.
Aan u, o Ene, geef ik mijn zaligheid-en-ziel!
Bij u, mijn God, wist ik mij veilig: maak mij niet beschaamd.
To thee, O Lord, have I lifted up my soul.
In thee, O my God, I put my trust; let me not be ashamed.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto:
Sicut erat in principio, et nunc, et semper,
et in sæcula sæculorum. Amen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin, en nu en altijd

en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Glory be to the Father, and to the Son: and to the Holy Ghost;
As it was in the beginning, is now, and ever shall be:

world without end. Amen.
Psalm 25,6, 3, 22, 1-2

Jan Zwart
Morgenglans der eeuwigheid

Koraalbewerking / Organ chorale

Charles Lockhart
‘Tis good, Lord, to be here

Hymne / Hymn

‘Tis good, Lord, to be here!
Thy glory fills the night;
Thy face and garments, like the sun,
Shine with unborrowed light.
’t Is goed, Heer, hier te zijn!
De nacht wordt vergezicht:
Gij gaat gekleed in zonneschijn,
in ongebroken licht.
‘Tis good, Lord, to be here,
Thy beauty to behold,
Where Moses and Elijah stand,
Thy messengers of old.
’t Is goed om hier te zijn,
hier in dit visioen,
waar Mozes en Elia zijn
als stem van Gods verbond
Fulfiller of the past,
Promise of things to be,
We hail thy Body glorified,
And our redemption see.
dat door U is vervuld,
en waarin toekomst straalt.
Uw heerlijk lichaam groeten wij,
het heeft ons lot bepaald.
Before we taste of death,
We see thy kingdom come;
We fain would hold the vision bright,
And make this hill our home.
Nog voor wij sterven gaan
zien wij wat komen moet.
Blijft deze droom eeuwig bestaan,
wordt dit ons thuis voorgoed?
‘Tis good, Lord, to be here!
Yet we may not remain;
But since you bidst us leave the mount
Come with us to the plain.
’t Is goed, Heer, hier te zijn!
Toch blijft dit niet bestaan,
want Gij daalt met ons van de berg
tot waar de mensen gaan.
Joseph Armitage Robinson, vertaling Sytze de Vries

Thomas Tallis
Miserere nostri, Domine

Graduale voor de tweede zondag van de Veertigdagentijd / Gradual for Lent II

Miserere nostri Domine, miserere nostri.Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.Have mercy on us Lord, have mercy on us.

God moves in a mysterious way

Hymne / Hymn

God moves in a mysterious way
His wonders to perform;
He plants his footsteps in the sea,
And rides upon the storm.
God gaat zijn ongekende gang
vol donkere majesteit,
die in de zee zijn voetstap plant
en op de wolken rijdt.
Deep in unfathomable mines
Of never-failing skill
He treasures up his bright designs,
And works his sovereign will.
Uit grondeloze diepten put
hij licht, en vreugde uit pijn.
Hij voert volmaakt zijn plannen uit,
zijn wil is souverein.
Ye fearful saints, fresh courage take,
The clouds ye so much dread
Are big with mercy, and shall break
In blessings on your head.
Geliefden Gods, schep nieuwe moed,
de wolken die gij vreest,
zijn zwaar van regen, overvloed
van zegen die geneest.
Judge not the Lord by feeble sense,
But trust him for his grace;
Behind a frowning providence
He hides a smiling face.
Zou gij verstaan, waar hij u leidt?
Vertrouw hem waar hij gaat.
Zijn duistere voorzienigheid
verhult zijn mild gelaat.
His purposes will ripen fast,
Unfolding every hour;
The bud may have a bitter taste,
But sweet will be the flower.
Wat hij bedoelt dat rijpt tot zin,
wordt klaar van uur tot uur.
De knop is bitter, is begin,
de bloem wordt licht en puur.
Blind unbelief is sure to err,
And scan his work in vain;
God is his own interpreter,
And he will make it plain.
Hoe blind vanuit zichzelve is
het menselijk gezicht.
Godzelf vertaalt de duisternis
in eindelijk eeuwig licht.
William Cowper, vertaling Jan Willem Schulte Nordholt

Kryštof Harant
Qui confidunt

Motet voor de Veertigdagentijd / Motet for Lent

Qui confidunt in Domino
Sicut mons Sion
Non commovebitur
In aeternum.
Qui habitat in Jerusalem
Montes in circuitu eius
Et Dominus in circuitu populi eius
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Die toevlucht zoeken bij de Ene
zijn als de berg Sion:

hij wankelt niet,
voor eeuwig heeft hij een zetel!

Jeruzalem:
bergen rondom haar,
en zo de Ene rondom zijn gemeente,
van nu af en tot in eeuwigheid.
Those who trust in the Lord are like Mount Zion,
which cannot be shaken but endures forever.
As the mountains surround Jerusalem,
so the Lord surrounds his people
both now and forevermore.
Psalm 125,1-2

Urmas Sisask
Confitemini Domino

Tractus voor de tweede zondag van de Veertigdagentijd / Tract for Lent II

Confitemini Domino quoniam bonus, quoniam in saeculum
misericordia eius.
Gloria Patri.
Dankt de Ene want hij is goed,
ja, voor eeuwig is zijn vriendschap!

Eer aan de Vader.
Give thanks to the Lord, for he is good; his love endures forever.
Praise to the Father
Psalm 106,1

Pedro de Escobar
Clamabat autem mulier Cananaea

Evangelie voor de tweede zondag van de Veertigdagentijd / Gospel for Lent II

Clamabat autem mulier channanea ad Dominum Jesum, dicens: Domine Jesu Christe, fili David, adiuva me; filia mea male a demonio vexatur.En zie, een Kananese vrouw komt naar de heer Jezus, en zegt: ontferm u over mij, heer, zoon van David; help mij, mijn dochter wordt kwaadaardig door een demon bezeten!A Canaanite woman from that vicinity came to him, crying out, “Lord, Son of David, have mercy on me! My daughter is demon-possessed and suffering terribly.”
Respondens ei Dominus dixit: Non sum missus nisi ad oves quae perierunt domus Israel.Maar hij zegt ten antwoord: ik ben slechts uitgezonden
tot de verloren schapen van het huis van Israël!
He answered, “I was sent only to the lost sheep of Israel.”
At illa venit et adoravit eum dicens: Domine, adiuva me.Maar zij komt, bewijst hem hulde en zegt: heer, help mij!The woman came and knelt before him. “Lord, help me!” she said.
Respondens Jesus ait illi: Mulier, magna est fides tua, fiat tibi sicut vis.Dán zegt Jezus ten antwoord tot haar: o vrouw, groot is je geloof! – geschieden moet aan jou zoals je wilt!Then Jesus said to her, “Woman, you have great faith! Your request is granted.”
naar Matteüs 15,22-28

Frank W. Boles
Christ upon the mountain peak

Hymne / Hymn

Christ, upon the mountain peak
stands alone in glory blazing;
Let us if we dare to speak,
with the saints and angels praise him.
Alleluia!
Trembling at his feet we saw
Moses and Elijah speaking.
All the prophets and the law
shout through them their joyful greeting.
Alleluia!
Swift the cloud of glory came,
God proclaiming in its thunder
Jesus as his Son by name!
Nations, cry aloud in wonder.
Alleluia!
This is God’s beloved Son!
Law and prophets fade before him;
First and last and only one,
Let creation now adore him.
Alleluia!
Brian A. Wren

Giovanni Pierluigi da Palestrina
Meditabor in mandatis

Offertorium voor de tweede zondag van de Veertigdagentijd / Offertory for Lent II

Meditabor in mandatis tuis, quae dilexi valde:
et levabo manus meas ad mandata tua, quae dilexi.
’t Firmament van uw geboden – die mijn liefde zijn geworden –
daarheen hef mijn handpalmen ik op, – uw inzettingen blijf ik overpeinzen!
I delight in your commands because I love them.
I reach out for your commands, which I love, that I may meditate on your decrees.
Psalm 119,47-48

Johann Sebastian Bach
The glory of these forty days

Hymne / Hymn

The glory of these forty days
we celebrate with songs of praise,
for Christ, by whom all things were made,
himself has fasted and has prayed.
Alone and fasting Moses saw
the loving God who gave the law.
And to Elijah, fasting, came
the steed and chariots of flame.
So Daniel trained his mystic sight,
delivered from the lion’s might.
And John, the Savior’s friend, became
the herald of Messiah’s name.
Then grant, O God, that we may, too,
return in fast and prayer to you.
Our spirits strengthen with your grace,
and give us joy to see your face.
Gregorius I / Gregory I, translated by Maurice F. Bell

Gregoriaans / gregorian chant
Visionem quam vidistis

Communiezang voor de tweede zondag van de Veertigdagentijd / Communion for Lent II

Visionem quam vidistis,
nemini dixeritis,
donec a mortuis resurgat Filius hominis.
Dit vergezicht,- zegt het aan niemand
totdat de mensenzoon
uit de doden is opgewekt!
“Don’t tell anyone what you have seen, until the Son of Man has been raised from the dead.”
Matteüs 17,9 / Matthew 17,9

Jesús de Monasterio
Qui manducat meam carnem

Motet

Qui manducat meam carnem
et bibit meum sanguinem
in me manet et ego in illo.
Wie mijn vlees verslindt
en mijn bloed drinkt
blijft in mij en ik in hem
.
Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in them.
Non est alia natio tam grandis quae habeat deos appropinquantes sibi sicut Deus noster adest nobis. In me manet, et ego in illo.
Johannes 6,56 en Thomas van Aquino / John 6,56 and Thomas Aquinas

William Henry Monk
At the name of Jesus

Hymne / Hymn

At the name of Jesus
Every knee shall bow,
Every tongue confess him
King of glory now;
’Tis the Father’s pleasure
We should call him Lord,
Who from the beginning
Was the mighty Word.
At his voice creation
Sprang at once to sight,
All the angel faces,
All the hosts of light,
Thrones and bright dominations,
Stars upon their way,
All the heavenly orders,
In their great array.
Humbled for a season,
To receive a name
From the lips of sinners
Unto whom he came,
Faithfully he bore it
Spotless to the last,
Brought it back victorious
When from death he passed:
Bore it up triumphant
With its human light,
Through all ranks of creatures,
To the central height,
To the throne of Godhead,
To the Father’s breast;
Filled it with the glory
Of that perfect rest.
In your hearts enthrone him;
There let him subdue
All that is not holy,
All that is not true:
He is God the Saviour,
He is Christ the Lord,
Ever to be worshipped,
Trusted, and adored.
Brothers, this Lord Jesus
Shall return again,
In the Father’s glory,
With his angel train;
For all wreaths of empire
Meet upon his brow,
And our hearts confess him
King of glory now.
Caroline M. Noel

Marek Raczyński
Dominus illuminatio mea

Motet

Dominus illuminatio mea, et salus mea, quem timebo?
Dominus defensor vitae meae, a quo trepidabo?
Qui tribulant me inimici mei, ipsi infirmati sunt, et ceciderunt.
Si consistant adversum me castra: non timebit cor meum.
De Ene is mijn licht en mijn redding, voor wie zal ik vrezen?
de Ene is mijns levens veste, voor wie dan nog verschrikt?

Mijn benauwers en mijn vijanden om mij heen, zijn zij zelf gestruikeld en gevallen!
Al legert zich tegen mij een leger, mijn hart wordt niet bevreesd
The Lord is my light and my salvation—whom shall I fear?
The Lord is the stronghold of my life—of whom shall I be afraid?
it is my enemies and my foes who will stumble and fall.
Though an army besiege me, my heart will not fear;
Psalm 27,1-3

Sydney H. Nicholson
Lift high the cross

Hymne / Hymn

Lift high the Cross, the love of Christ proclaim,
Till all the world adore His sacred name.
Come, friends, and follow where our captain trod,
our King victorious, Christ, the Son of God.
Let every race and every language tell
of him who saves our souls from death and hell.
From farthest regions let their homage bring,
and on his Cross adore their Savior King.
Set up thy throne, that earth’s despair may cease
beneath the shadow of its healing peace.
For thy blest Cross which doth for all atone
creation’s praises rise before thy throne.
George W. Kitchin, altered by Michael R. Newbolt

Bedrich Antonin Wiedermann
Tribulationis cordis mei

Motet voor de tweede zondag van de Veertigdagentijd / Motet for Lent II

Tribulationes cordis mei dilatate sunt: De necessitatibus meis eripe me Domine.
Vide humilitatem meam, et laborem meum: et dimitte omnia peccata mea.
Schep ruimte voor mijn hart, zo benauwd, uit al wat mij benart,
leid mij daaruit!

Trek u mijn ellende en onheil aan!-
draag al mijn zonden we
g.
He will command his angels concerning you to guard you in all your ways;
they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone.
Confitemini Domino quoniam bonus, quoniam in saeculum
misericordia eius.
Quis loquetur potentias Domini; auditas faciet omnes laudes eius?
Beati qui custodiunt judicium, et faciunt justitiam in omni tempore.
Memento nostri, Domine, in beneplacito populi tui; visita nos in salutari tuo.
Dankt de Ene want hij is goed,
ja, voor eeuwig is zijn vriendschap!

Wie verwoordt de heldendaden van de Ene, zal zijn lof voluit
doen horen?

Zalig wie waken over het recht, daders van gerechtigheid te allen tijde!
Gedenk mij, Ene, in het welbehagen voor uw gemeente, lijf mij in bij uw reddende werk!
Give thanks to the Lord, for he is good; his love endures forever.
Who can proclaim the mighty acts of the Lord or fully declare his praise?
Blessed are those who act justly, who always do what is right.
Remember me, Lord, when you show favor to your people, come to my aid when you save them
Psalm 25,17-18; Psalm 106,1-4

Be thou my vision

Hymne / Hymn

Be thou my vision, O Lord of my heart,
Be all else but naught to me, save that thou art,
Be thou my best thought in the day and the night,
Both waking and sleeping, thy presence my light.
Woon in mijn dromen, in al wat ik ben,
want niets is mij liever, geen mens die ik ken
mijn diepste gedachte bij dag en bij nacht,
het licht, waar ik wakend en slapend op wacht
.
Be thou my wisdom, be thou my true word
Be thou ever with me, and I with thee, Lord,
Be thou my great Father, and I thy true son,
Be thou in me dwelling, and I with thee one.
Wees Gij mijn wijsheid, mijn waarheid, mijn woord.
Met U wil ik gaan, wijs mij uw lichtend spoor,
als vader, als moeder, met mij kind aan huis.
Woon in mijn wezen, en wees ook mijn thuis.
Be thou my breastplate, my sword for the fight,
Be thou my whole armor, be thou my true might,
Be thou my soul’s shelter, be thou my strong tower,
O raise thou me heavenward, great Power of my power.
Wees mijn bescherming, de bron van mijn kracht,
mijn enige wapen, meer weerwoord bij nacht,
mijn schuilplaats en haven, mijn veilige wal,
Gij, die voor mij strijdt en mij thuisbrengen zal.
Riches I heed not, nor man’s empty praise,
Be thou my inheritance now and always,
Be thou and thou only the first in my heart,
O Sovereign of heaven, my treasure thou art.
Ik vraag geen schatten en roem gaat voorbij,
een leven lang weet ik uw erfdeel voor mij.
In U is toch alles wat waarde bevat?
Wees Gij dan mijn rijkdom, mijn hemelse schat.
High King of heaven, thou heaven’s bright Sun,
O grant me its joys after vict’ry is won,
Great Heart of my own heart, whatever befall,
Still be thou my vision, O Ruler of all.
Als hier op aarde de strijd is gedaan,
zal ik in het licht van uw zonneschijn staan!
Laat Christus ook dan nog mijn hartsgeheim zijn:
wanneer ik in hem woon en Hij woont in mij.
Mary E. Byrne, versified by Eleanor H. Hull
vertaling Sytze de Vries

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: