Sacred Seasons 3

Een uur muziek voor de tijd van het jaar. Deze keer: de derde zondag van Advent en het feest van de Heilige Lucia (zie afbeelding). / One hour of music for this time of the year. Advent III and the feast of St Lucy.

Henry Purcell
Rejoice in the Lord alway

Introitus voor de derde zondag van Advent / Introit for Advent III

Rejoice in the Lord alway,
and again I say rejoice.
Let your moderation be known unto all men.
The Lord is at hand.
Be careful for nothing;
but in every thing by prayer and supplication
with thanksgiving, let your requests be made known unto God.
Verheugt u in de Heer, altijd;
nog eens zal ik zeggen: verheugt u!

Laat uw vriendelijkheid bekend worden aan alle mensen.
De Heer is nabij.
Weest over niets bezorgd,-
nee, laten in alles, in aanbidding en smeking
met dankzegging, uw vragen bekend worden bij God.
And the peace of God,
which passeth all understanding,
shall keep your hearts and minds through Jesus Christ our Lord.
En de vrede van God,
die alle denken te boven gaat,
zal uw harten en uw gedachten
bewaren in Christus Jezus.
Filippenzen 4,4-7 / Philippians 4,4-7

Giaches de Wert
Gaudete in Domino

Introitus voor de derde zondag van Advent / Introit for Advent III

Gaudete in Domino semper, iterum dico, gaudete.Verheugt u in de Heer, altijd;
nog eens zal ik zeggen: verheugt u!
Rejoice in the Lord always; again I say, Rejoice.
Filippenzen 4,4 / Philippians 4,4

Heinrich Isaac
Alleluia. Excita, Domine

Alleluiavers voor de derde zondag van Advent / Alleluia verse for Advent III

Alleluia.
Excita, Domine,
potentiam tuam, et veni,
ut salvos facias nos.
Alleluia.
Laat uw heldhaftigheid ontwaken,-
ga over tot onze redding;
Alleluia.
Stir up thy might, O Lord,
and come to save us.
Psalm 80,3b

Paul Steegmans
Benedixisti Domine

Offertorium voor de derde zondag van Advent / Offertory for Advent III

Benedixisti, Domine, terram tuam; avertisti captivitatem Jacob.
Remisisti iniquitatem plebis tuae; operuisti omnia peccata eorum.
Mitigasti omnem iram tuam; avertisti ab ira indignationis tuae.
Converte nos, Deus salutaris noster, et averte iram tuam a nobis.
Numquid in aeternum irasceris nobis? aut extendes iram tuam a generatione
in generationem?
Deus, tu conversus vivificabis nos, et plebs tua laetabitur in te.
Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam, et salutare tuum da nobis.
Audiam quid loquatur in me Dominus Deus, quoniam loquetur pacem in plebem suam,
et super sanctos suos, et in eos qui convertuntur ad cor.
Verumtamen prope timentes eum salutare ipsius, ut inhabitet gloria in terra nostra.
Misericordia et veritas obviaverunt sibi; justitia et pax osculatae sunt.
Veritas de terra orta est, et justitia de caelo prospexit.
Etenim Dominus dabit benignitatem, et terra nostra dabit fructum suum.
Justitia ante eum ambulabit, et ponet in via gressus suos.
Gij hebt, Ene, behagen gehad in uw land, gij hebt gekeerd de kerkering van Jakob;
hebt het onrecht van uw gemeente verdragen, gij hebt al hun zonde bedekt! sela
Gij hield al uw verbolgenheid in,
hebt u afgekeerd van het gloeien van uw woede;
keer het ook nu, God die ons eens redde, breek uw weerzin, wees weer met ons!
Of wilt ge tegen ons woeden voor eeuwig, uw woede koelen
aan geslacht na geslacht?
Gij, wilt ge niet terugkeren, ons doen herleven?- uw gemeente:
zij zullen zich verheugen in u!
Doe ons, Ene, uw vriendschap weer zien, hergeef ons uw reddende werk!
Dat ik mag horen het woord van God, de Ene, hoe zijn woord zal luiden: vrede!- tot zijn gemeente, tot zijn vrienden, dat ze nooit terugkeren tot traagheid!
Echt, nabij is voor wie hem vrezen zijn reddende werk, en wonen zal glorie in ons land.
Gearmd gaan vriendschap en trouw, elkander kussen vrede en recht; trouw spruit uit de aarde,
gerechtigheid straalt neer van de hemel!
Ja, dan geeft de Ene ons het goede, geeft onze aarde haar gewas.
Gerechtigheid gaat uit voor zijn aanschijn, hij zet zijn schreden op de weg!
Lord, thou art become gracious unto thy land: thou hast turned away the captivity of Jacob.
Thou hast forgiven the offence of thy people: and covered all their sins.
Thou hast taken away all thy displeasure: and turned thyself from thy wrathful indignation.
Turn us then, O God our Saviour: and let thine anger cease from us.
Wilt thou be displeased at us for ever: and wilt thou stretch out thy wrath from one generation
to another?
Wilt thou not turn again, and quicken us: that thy people may rejoice in thee?
Shew us thy mercy, O Lord: and grant us thy salvation.
I will hearken what the Lord God will say concerning me: for he shall speak peace unto his people, and to his saints, that they turn not again.
For his salvation is nigh them that fear him: that glory may dwell in our land.
Mercy and truth are met together: righteousness and peace have kissed each other.
Truth shall flourish out of the earth: and righteousness hath looked down from heaven.
Yea, the Lord shall shew loving-kindness: and our land shall give her increase.
Righteousness shall go before him: and he shall direct his going in the way.
Psalm 85

Gregoriaans / gregorian chant
Dicite pusillanimes

Communie-antifoon voor de derde zondag van de Advent / Communion antiphon for Advent III

Dicite pusillanimes:
Confortamini, et nolite timere:
Ecce Deus noster veniet, et salvabit nos.
Zegt tot de gehaasten van hart:
weest sterk, vreest niet!-
ziehier, uw God zal komen en u redden.
Say to them that are of a fearful heart,
Be strong, fear not:
behold, our God will come and save us.
naar Jesaja 35,4 / after Isaiah 35,4

Jacobus Gallus
Canite tuba

Motet voor de Advent / Motet for Advent

Canite tuba in Sion, vocate gentes annuntiate populis et dicite:
Ecce Deus salvator noster adveniet.
Annuntiate et auditum facite loquimini et clamate:
Ecce Deus salvator noster adveniet.
Speel op de tuba in Sion,
roep de volkeren op
en bericht hen met de woorden:
Zie, God onze Redder zal komen.
Laat van u horen en verspreid het bericht,
openbaar het en roep uit:
zie, God onze Redder zal komen.
Blow the trumpet in Sion, address the nations, declare to the people and say:
Behold, God our Saviour draws nigh.
Declare, make heard by speaking and shout:
Behold, God our Saviour draws nigh.
Joël 2,1

Christian Forshaw
Mortal Flesh

Adventshymne / Advent hymn

Let all mortal flesh keep silence,
and with fear and trembling stand;
ponder nothing earthly-minded,
for with blessing in his hand,
Christ our God to earth descendeth,
our full homage to demand.
Al wat ademt moet nu zwijgen,
om het wonder te verstaan,
alle zorgen overstijgen,
van het alledaags bestaan,
want met zegenende handen,
draagt de Heer zijn liefde aan.
King of kings, yet born of Mary,
as of old on earth he stood,
Lord of lords, in human vesture,
in the body and the blood,
he will give to all the faithful
his own self for heav’nly food.
Hij gaf zich aan ons verloren,
Hij, die engelen gebood,
onder ons als mens geboren,
uit Maria’s moederschoot,
geeft zich nu aan Zijn getrouwen,
deelt zich uit als hemels brood.
Rank on rank the host of heaven
spreads its vanguard on the way,
as the Light of light descendeth
from the realms of endless day,
that the pow’rs of hell may vanish
as the darkness clears away.
Voedt een wijnstok al zijn ranken,
zo schenkt Hij ons van zijn bloed,
hult ons in de lichte stralen
van een goddelijk tegoed.
Ook al zijn de nachten duister,
Hij doorkruist ze met zijn gloed.
At his feet the six-winged seraph,
cherubim, with sleepless eye,
veil their faces to the presence,
as with ceaseless voice they cry,
“Alleluia, alleluia,
alleluia, Lord Most High!”
Alles moet zich voor Hem buigen
nu God onder mensen woont,
met de engelen getuigen,
zingen op verhoogde toon:
Heilig, heilig, driemaal heilig!
Hosianna voor de Zoon!
Liturgie van Jakobus, geparafraseerd door Gerard Moultrie, vertaling Sytze de Vries / liturgy of St James, paraphrase by Gerard Moultrie

Thorsten Nilsson
Ecce ego mitto angelum meum

Evangelietekst voor Advent / Gospel for Advent

Ecce ego mitto angelum meum, et præparabit viam ante faciem meam : et statim veniet ad templum suum Dominator quem vos quæritis, et angelus testamenti quem vos vultis. Ecce venit, dicit Dominus exercituum.
Et quis poterit cogitare diem adventus ejus, et quis stabit ad videndum eum ? ipse enim quasi ignis conflans, et quasi herba fullonum : 
et sedebit conflans, et emundans argentum : et purgabit filios Levi, et colabit eos quasi aurum et quasi argentum, et erunt Domino offerentes sacrificia in justitia. 
Et placebit Domino sacrificium Juda et Jerusalem, sicut dies sæculi, et sicut anni antiqui.
Zie, ik zend mijn bode die voor mijn aanschijn een weg bereiden zal; plotseling zal hij zijn tempel binnenkomen, de Heer die gij zoekt, de bode van het verbond in wie gij behagen hebt: zie, hij komt!, heeft gezegd de Ene, de Omschaarde.
Maar wie kan de dag van zijn komen áán, en wie blijft staande als hij zich laat zien?- want hij is als het vuur van de smelter en als de loog van de blekers.
Hij zal zich neerzetten als wie zilver smelt en reinigt, hij zal de zonen van Levi reinigen en hen louteren als goud en als zilver; worden zullen zij voor de Ene brengers van een broodgift in gerechtigheid.

Een broodgift van Juda en Jeruzalem zal voor de Ene aangenaam zijn,- als in de dagen van eeuwig en in voorliggende jaren.
Behold, I will send my messenger, and he shall prepare the way before me: and the Lord, whom ye seek, shall suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant, whom ye delight in: behold, he shall come, saith the LORD of hosts.
But who may abide the day of his coming? and who shall stand when he appeareth? for he is like a refiner’s fire, and like fullers’ soap:
And he shall sit as a refiner and purifier of silver: and he shall purify the sons of Levi, and purge them as gold and silver, that they may offer unto the LORD an offering in righteousness.
Then shall the offering of Judah and Jerusalem be pleasant unto the LORD, as in the days of old, and as in former years.
Maleachi 3,1-4 / Malachi 3,1-4

Heruvimskaya Piesn

Cherubikon / Cherubic hymn

Иже Херувимы тайно образующе,
и животворящей Тройцѣ трисвятую пѣснь припѣвающе.
Всякое нынѣ житейское отложимъ попеченіе.
Aминь.
Яко да Царя всѣх подымемъ,
Aнгельскими невидимо дори-носима чинми. Аллилуіa.
Laat ons, die hier op mystieke wijze de cherubs verzinnebeelden,
en het driemaal heilig zingen tot de levenschenkende Drie-eenheid, nu alle aardse zorgen opzij leggen zodat wij de Koning van het al kunnen verwelkomen,
die binnentreedt, op onzichtbare wijze begeleid door de hemelse scharen.
Alleluia.
We, who mystically represent the Cherubim,
And chant the thrice-holy hymn to the Life-giving Trinity,
Let us set aside the cares of life
That we may receive the King of all,
Who comes invisibly escorted by the Divine Hosts.

Alleluia.
6e eeuw / 6th century

Paul Halley
What child is this?

Hymne voor advent en kerst / Advent and Christmas Hymn

What Child is this, who, laid to rest,
On Mary’s lap is sleeping?
Whom angels greet with anthems sweet,
While shepherds watch are keeping?
This, this is Christ the King,
Whom shepherds guard and angels sing!
Haste, haste to bring him laud,
The Babe, the Son of Mary!
Why lies he in such mean estate
Where ox and ass are feeding?
Good Christian, fear, for sinners here
The silent Word is pleading.
So bring him incense, gold, and myrrh,
Come, peasant, king, to own him;
The King of kings salvation brings,
Let loving hearts enthrone him.
William Chatterton Dix

Gregoriaans / gregorian chant

Graduale voor het feest van de heilige Lucia / Gradual for the feast of St Lucy

Dilexisti justitiam, et odisti iniquitatem;Jouw liefde heet gerechtigheid, je haat boosheid;Thou hast loved righteousness, and hated iniquity:
propterea unxit te Deus, Deus tuus, oleo laetitiae.daarvoor heeft God, jouw God, je gezalfd met olie van vreugdewherefore God, even thy God, hath anointed thee with the oil of gladness.
Psalm 45,10

Michael Praetorius / Jan Sandström
Det ar en ros utsprungen

Hymne voor advent en kerst / Advent and Christmas Hymn

Det är en ros utsprungen
Av Jesse rot och stam.
Av fädren ren besjungen
den står i tiden fram
en blomma skär och blid
mitt i den kalla vinter
i midnatts mörka tid.
Er is een roos ontloken
uit barre wintergrond,
zoals er was gesproken
door der profeten mond.
En Davids oud geslacht
is weer opnieuw gaan bloeien
in ’t midden van de nacht.
Lo, how a Rose e’er blooming
From tender stem hath sprung!
Of Jesse’s lineage coming
As men of old have sung.
It came, a flower bright,
Amid the cold of winter
When half-gone was the night.
anoniem, vertaling Jan Wit / anonymous, translated by Theodore Baker

Gregoriaans / gregorian chant
Diffusa est gratia

Alleluiavers voor het feest van de heilige Lucia / Alleluia verse for the feast of St Lucy

Alleluia.
Diffusa est gratia in labiis tuis:
propterea benedixit te Deus in aeternum.
Alleluia.
Gratie is uitgegoten door je lippen,- daarvoor heeft God je gezegend voor eeuwig!
Alleluia.
Grace flows from your lips,
because God has blessed you for ever.
Psalm 45,3

Gunnar Idenstam
Staffan Halling

Noors volkslied over de heiligen Lucia en Stefanus / Norwegian folk song about St Lucy and St Stephen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: