Sacred Seasons 10

Een uur muziek voor de tijd van het jaar. Deze keer: vierde zondag na Epifanie (genezing van een bezetene) of Septuagesima (gelijkenis van werkers in de wijngaard) en Maria-Lichtmis of de Presentatie van de Heer in de tempel. / One hour of music for this time of the year. Fourth Sunday of Epiphany (Jesus drives out an impure spirit) or Septuagesima (parable of the workers in the vineyard), and Candlemas.

Anoniem, uit de Menologie van Basileios II / from the Menologion of Basil II, ca. 1000

Matthew Martin
Circumdederunt me

Introitus voor zondag Septuagesima / Introit for Septuagesima

Circumdederunt me gemitus mortis,
dolores inferni circumdederunt me:
et in tribulatione mea invocavi Dominum,
et exaudivit de templo sancto suo vocem meam.
Banden des doods hadden mij omvat,
banden der hel hadden mij omringd.
In dit nauw riep ik tot de Ene,
hij hoorde uit zijn tempel mijn stem
.
The sorrows of death have assailed me,
the pains of hell have encompassed me;
and I called upon the Lord in my distress,
and from his holy temple he heard my voice.
Diligam te Domine, fortitudo mea:
Domine, firmamentum meum, et refugium meum, et liberator meus.
Ik wil u minnen, Ene, o mijn sterkte,
Ene, mijn steenrots en mijn bastion;

die maakt dat ik ontkom, mijn God.
I will love thee, Lord my strength;
Lord, my rock, my refuge and my deliverer.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto:
Sicut erat in principio, et nunc, et semper,
et in sæcula sæculorum. Amen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin, en nu en altijd

en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Glory be to the Father, and to the Son: and to the Holy Ghost;
As it was in the beginning, is now, and ever shall be:

world without end.
Amen.
Psalm 18,2-3, 5-6

Ubi est Abel frater tuus

Motet voor zondag Septuagesima / Motet for Septuagesima

Ubi est Abel frater tuus? ait Dominus ad Cain, qui respondit: Nescio: nunquid ego sum custos fratris mei?
Dixitque ad eum: Quid fecisti? vox sanguinis fratris tui clamat ad me de terra.
Dan zegt de Ene tot Kaïn: waar is Abel, je broer?- hij zegt: mij onbekend,- ben ík mijns broeders hoeder?
Hij zegt: wát heb je gedaan!- een stem!- stromen bloed van je broeder schreeuwen mij toe van de –rode–grond!
Where is Abel your brother? the Lord said to Cain, who replied, I know not: Am I my brother’s keeper?
And [the Lord] said, What have you done? the voice of your brother’s blood cries to me from the ground.
Maledictus eris super terram que aperuit os suum et suscepit sanguinem fratris tui de manu tua.Vervloekt jij, weg van de –rode– grond die haar mond moest opensperren om de stromen bloed van je broeder op te nemen uit jouw hand.So now you are cursed from the earth, which has opened its mouth to receive your brother’s blood from your hand.
Genesis 4,9-11

Gregoriaans / gregorian chant
Alleluia. Adorabo ad templum

Alleluiavers voor de vierde zondag na Epifanie / Alleluia verse for Epiphany IV

Alleluia.
Adorabo ad templum sanctum tuum:
et confitebor nomini tuo.
Alleluia.
Ik zal mij buigen naar uw heilig paleis
en uw naam danken
Alleluia.
I will bow down toward your holy temple
and will praise your name
Psalm 138,2

Cristóbal de Morales
Simile est regnum caelorum

Evangeliemotet voor zondag Septuagesima / Gospel motet for Septuagesima

Simile est [enim] regnum caelorum homini patri familias, qui exiit primo mane conducere operarios in vineam suam.
Et egressus circa horam tertiam vidit alios stantes in foro otiosos,
Et illis dixit: Ite et vos in vineam meam; et, quod iustum fuerit, dabo vobis.
Want het koninkrijk der hemelen lijkt op een mens,- een huiseigenaar, die in de vroegte gelijk naar buiten komt om werkers te huren voor zijn wijngaard.
Als hij omstreeks het derde uur naar buiten komt ziet hij anderen, zonder werk, staan op de markt.
Tot hén zegt hij: gaat ook gíj de wijngaard in, en wat rechtvaardig is zal ik u geven!
For the kingdom of heaven is like unto a man that is an householder, which went out early in the morning to hire labourers into his vineyard.
And he went out about the third hour, and saw others standing idle in the marketplace,
And said unto them; Go ye also into the vineyard, and whatsoever is right I will give you.
Matteüs 20,1, 3-4 / Matthew 20,1, 3-4

Johannes Brahms
Es ist das Heil uns kommen her

Motet voor zondag Septuagesima / Motet for Septuagesima

Es ist das Heil uns kommen her
Aus Gnad und lauter Güte.
Die Werk, die helfen nimmermehr,
Sie mögen nicht behüten.
Der Glaub sieht Jesum Christum an,
Der hat g’nug für uns all getan,
Er ist der Mittler worden.
Het heil des hemels werd ons deel
alleen door Gods genade.
Wij werkten en wij wonnen veel,
maar alle winst bleek schade.
’t Geloof ziet Jezus Christus aan:
wat Hij deed is genoeg gedaan
voor al wie leeft op aarde.
Salvation has come to us
from grace and sheer kindness
Works never help,
they cannot protect us.
Faith looks towards Jesus Christ
who has done enough for all of us.
He has become our mediator
Paul Speratus
vertaling Ad den Besten / translated by Francis Browne

Joseph Parry
Jesu, lover of my soul

Hymne / Hymn

Jesu, Lover of my soul,
Let me to thy bosom fly,
While the nearer waters roll,
While the tempest still is high:
Hide me, O my Saviour, hide
Till the storm of life is past;
Safe into the haven guide,
O receive my soul at last.
Other refuge have I none,
Hangs my helpless soul on thee;
Leave, ah, leave me not alone,
Still support and comfort me.
All my trust on thee is stayed,
All my help from thee I bring;
Cover my defenceless head
With the shadow of thy wing.
Thou, O Christ, art all I want,
More than all in thee I find:
Raise the fallen, cheer the faint,
Heal the sink, and lead the blind.
Just and holy is thy name,
I am all unrighteousness;
False and full of sin I am,
Thou art full of truth and grace.
Plenteous grace with thee is found,
Grace to cover all my sin;
Let the healing streams abound,
Make and keep me pure within.
Thou of life the fountain art,
Freely let me take of thee,
Spring thou up within my heart,
Rise to all eternity.
Charles Wesley

Quod chorus vatum

Hymne voor de vespers vóór Maria-Lichtmis of Presentatie van de Heer in de tempel / Hymn for Vespers I of Candlemas

Quod chorus vatum venerandus olim
Spiritu Sancto cecinit repletus,
in Dei factum genitrice constat
esse Maria.
All prophets hail thee, from of old announcing,
by the inbreathèd Spirit of the Father,
God’s Mother, bringing prophecies to fullness
Mary the maiden.
Haec Deum caeli Dominumque terrae
virgo concepit peperitque virgo,
atque post partum meruit manere
inviolata.
Thou the true Virgin Mother of the Highest,
bearing incarnate God in awed obedience,
meekly acceptest for a sinless offspring
purification.
Quem senex justus Simeon in ulnis
in domo sumpsit Domini, gavisus
ob quod optatum proprio videret
lumine Christum.
In the high temple Simeon receives thee,
takes to his bent arms with a holy rapture
that promised Savior, vision of redemption,
Christ long awaited.
Rabanus Maurus?

Gregoriaans / gregorian chant
Suscepimus Deus

Introitus voor Maria-Lichtmis of Presentatie van de Heer in de tempel / Introit for Candlemas

Suscepimus, Deus, misericordiam tuam in medio templi tui:
secundum nomen tuum, Deus:
ita et laus tua in fines terrae:
justitia plena est dextera tua.
Wij kregen een beeld, God, van uw vriendschap, daar midden in uw tempel!
Zoals uw naam, God,
zo reikt uw lof over de einden der aarde:
van gerechtigheid is uw rechterhand vervuld!
We have received Thy mercy, O God, in the midst of Thy temple,
according to Thy Name, O God,
so also is Thy praise unto the ends of the earth;
Thy right hand is full of justice.
Magnus Dominus, et laudabilis nimis:
in civitate Dei nostri, in monte sancto ejus.
Groot is de Ene en hooggeloofd,
in de stad van onze God, de berg van zijn heiligdom!
Great is the Lord, and exceedingly to be praised,
in the city of God, in His holy mountain.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto:
Sicut erat in principio, et nunc, et semper,
et in sæcula sæculorum. Amen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin, en nu en altijd

en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Glory be to the Father, and to the Son: and to the Holy Ghost;
As it was in the beginning, is now, and ever shall be:

world without end. Amen.
Psalm 48,2, 10-11

Robert Ramsey
Almighty and everlasting God, we humbly beseech Thee

Collecta voor Maria-Lichtmis of Presentatie van de Heer in de Tempel / Collect for Candlemas

Almighty and everlasting God,
we humbly beseech thy majesty,
that as thy only begotten Son
was this day presented in the Temple,
in substance of our flesh,
so grant that we may be presented unto thee
with pure hearts and clean minds,
by the same thy Son Jesus Christ our Lord. Amen.
Book of Common Prayer

Gregoriaans / gregorian chant
Suscepimus Deus

Graduale voor Maria-Lichtmis of Presentatie van de Heer in de Tempel / Gradual for Candlemas

Suscepimus, Deus, misericordiam tuam in medio templi tui:
secundum nomen tuum, Deus:
ita et laus tua in fines terrae:
justitia plena est dextera tua.
Wij kregen een beeld, God, van uw vriendschap, daar midden in uw tempel!
Zoals uw naam, God,
zo reikt uw lof over de einden der aarde:
van gerechtigheid is uw rechterhand vervuld!
We have received Thy mercy, O God, in the midst of Thy temple,
according to Thy Name, O God,
so also is Thy praise unto the ends of the earth;
Thy right hand is full of justice.
Sicut audivimus, ita et vidimus
in civitate Dei nostri, in monte sancto ejus.
Zoals wij hoorden, zo mochten wij zien in de stad van de Ene, in de stad van onze GodAs we have heard, so have we seen,
in the city of our God, on his holy mountain.
Psalm 48,2, 9-11

Johannes Eccard
Maria wallt zum Heiligtum

Motet voor Maria-Lichtmis of Presentatie van de Heer in de Tempel / Motet for Candlemas

Maria wallt zum Heiligtum und bringt ihr Kindlein dar,
das schaut der greise Simeon, wie ihm verheißen war.
Da nimmt er Jesum in den Arm und singt im Geiste froh:
Maria gaat naar de tempel
en brengt haar kindje daar naartoe,
dan ziet de grijze Simeon,
zoals het hem beloofd was.
Dan neemt hij Jezus op zijn arm
en zingt blij tot in zijn ziel:
Mary made a pilgrimage to the temple and brought her child there,
who was seen by the aged Simeon, as the prophets had foretold.
Simeon took Jesus in his arms, and joyfully sang:
Nun fahr’ ich hin mit Freud,
dich, Heiland, sah ich heut,
du Trost von Israel, das Licht der Welt.
Nu ga ik heen in vreugde,
Jou, Heiland, heb ik vandaag gezien,
Jij troost van Israel, het licht van de wereld.
Now I go forth with joy,
for today I have seen You, Savior —
comfort of Israel, light of the World.
Hilf nun, du liebster Jesu Christ, dass wir zu jeder Frist
an dir wie auch der Simeon all uns’re Freude han
und kommt die Zeit, sanft schlafen ein und also singen froh:
Help nu, jij liefste Jezus Christus,
dat wij ten alle tijde
aan jou, zoals ook Simeon had,
al onze vreugde hebben.
Als dan de tijd komt
dat wij zacht inslapen,
ook blij kunnen zingen:
O dear Jesus, grant now that we at all times
find all our joy in Thee, just as Simeon did,
and that, when the time comes, we pass away gently and thus sing gladly:
vertaling Nico van der Meel?

William Byrd
Diffusa est gratia

Offertorium voor Maria-Lichtmis of Presentatie van de Heer in de Tempel / Offertory for Candlemas

Diffusa est gratia in labiis tuis:
propterea benedixit te Deus in aeternum.
Gratie is uitgegoten door je lippen,
daarvoor heeft God je gezegend voor eeuwig!
Grace flows from your lips,
because God has blessed you for ever.
Psalm 45,2b

Lumen ad revelationem

Refrein bij het zegenen van de kaarsen op Maria-Lichtmis of Presentatie van de Heer in de Tempel / Antiphon during the blessing of candles on Candlemas

Lumen ad revelationem gentium:
et gloriam plebis tuae Israel.
Licht tot ontsluiering van volkeren,
en de glorie van Israël, uw gemeenschap!
To be a light to lighten the Gentiles: and to be the glory of thy people Israel.
Nunc dimittis servum tuum, Domine, secundum verbum tuum in pace:Meester, nu laat gij uw dienaar los in vrede,- naar uw woord;Lord, now lettest thou thy servant depart in peace: according to thy word.
Quia viderunt oculi mei salutare tuumwant mijn ogen hebben gezien uw reddend werkFor mine eyes have seen: thy salvation.
Quod parasti ante faciem omnium populorum:dat gij bereid hebt voor het aanschijn van alle gemeenschappen:Which thou hast prepared: before the face of all people;
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto:Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest.Glory be to the Father, and to the Son: and to the Holy Ghost;
Sicut erat in principio, et nunc, et semper,
et in sæcula sæculorum. Amen.
Zoals het was in het begin, en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
As it was in the beginning, is now, and ever shall be:
world without end. Amen.
Lucas 2,29-32 / Luke 2,29-32

Eva Ugalde
Ave Maris Stella

Hymne voor de vespers op Maria-Lichtmis of Presentatie van de Heer in de tempel / Hymn for Vespers II of Candlemas

Ave, maris stella,
Dei Mater alma,
Atque semper Virgo,
Felix caeli porta.
Wees gegroet, sterre der zee,
voedende Moeder Gods,
en altijd Maagd,
zalige poort des hemels.
Hail, star of the sea,
loving Mother of God,
and also always a virgin,
Happy gate of heaven.
Sumens illud Ave
Gabrielis ore,
Funda nos in pace,
Mutans Evae nomen.
Gij die dit AVE uit de mond
van Gabriel mocht vernemen,
grondvest ons in de vrede
door de naam van EVA om te keren
.
Receiving that Ave
from Gabriel’s mouth
confirm us in peace,
Reversing Eva’s name.
Solve vincla reis,
Profer lumen caecis,
Mala nostra pelle,
Bona cuncta posce
Slaak de boeien van de zondaars,
schenk het licht aan de blinden,
verdrijf onze kwalen
en verwerf ons alle goeds.
Break the chains of sinners,
Bring light to the blind,
Drive away our evils,
Ask for all good.
Monstra te esse matrem
Sumat per te preces,
Qui pro nobis natus
Tulit esse tuus.
Toon dat Gij moeder zijt;
moge Hij, die voor ons geboren is
en zich verwaardigd heeft uw (Zoon) te zijn, door U onze gebeden aanvaarden.
Show yourself to be a mother,
May he accept prayers through you,
he who, born for us,
Chose to be yours.
Virgo singularis,
Inter omnes mitis,
Nos culpis solutos,
Mites fac et castos.
Maagd zonder weerga,
boven allen zachtmoedig,
verlos ons van onze schuld
en maak ons zachtmoedig en kuis.
O unique virgin,
Meek above all,
Make us, absolved from sin,
Gentle and chaste.
Vitam praesta puram,
Iter para tutum,
Ut videntes Jesum,
Semper collaetemur.
Geef ons een rein leven,
bereid ons een veilige weg,
opdat wij Jezus aanschouwend
ons eeuwig samen mogen verblijden.
Keep life pure,
Make the journey safe,
So that, seeing Jesus,
We may always rejoice together.
Sit laus Deo Patri,
Summo Christo decus
Spiritui Sancto,
Tribus honor unus. Amen.
Lof zij aan God de Vader,
roem aan Christus de Allerhoogste,
en aan de Heilige Geest;
aan alle drie gelijke eer.
Amen.
Let there be praise to God the Father,
Glory to Christ in the highest,
To the Holy Spirit,
One honor to all three. Amen.
8e eeuw, vertaling Dick Würsten / 8th century

Hodie beata virgo Maria

Antifoon bij het Magnificat voor de vespers op Maria-Lichtmis of Presentatie van de Heer in de tempel / Magnificat for Vespers II of Candlemas

Hodie beata Virgo Maria
puerum Jesum presentavit in templo,
Et Simeon, repletus Spiritu Sancto,
accepit eum in ulnas suas,
et benedixit Deum, et dixit:
Nunc dimittis servum tuum in pace.
Vandaag heeft de gezegende maagd Maria
het kind Jezus in de tempel opgedragen;
en Simeon, vervuld van de Heilige Geest,
nam het in zijn armen,
en verheerlijkte God
, en sprak:
Nu laat Uw dienaar in vrede gaan.
Today the Blessed Virgin Mary
presented the child Jesus in the temple
and Simeon, full of the Holy Spirit,
took Him in his arms,
and blessed God, and said:

Now let your servant depart in peace.
naar Lucas 2,22-29 / after Luke 2,22-29

Peter Sneep
Nunc Dimittis in D

Canticum voor de evensong of completen / Canticle for Evensong or Compline

Nu laat Gij, Here, uw dienstknecht gaan in vrede, naar uw woord, 
want mijn ogen hebben uw heil gezien, 
dat Gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken:
licht tot openbaring voor de heidenen en heerlijkheid voor uw volk Israël.
Lord, now lettest thou thy servant depart in peace: according to thy word.
For mine eyes have seen: thy salvation,
Which thou hast prepared: before the face of all people;
To be a light to lighten the Gentiles:

and to be the glory of thy people Israel.

Ere zij de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
als in den beginne,
nu en eeuwig,
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.
Glory be to the Father, and to the Son: and to the Holy Ghost;
As it was in the beginning,

is now, and ever shall be:
world without end.
Amen.
Lucas 2,29-32 / Luke 2,29-32

2 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: