Sacred Seasons 19

Een uur muziek voor de tijd van het jaar. Deze keer: Paaswake en Hoogfeest van Pasen. / One hour of music for this time of the year: Easter Vigil and Easter Sunday.

Dirk Bouts, Opstanding / Resurrection, ca. 1455

John Tavener
As one who has slept

Anthem voor Stille Zaterdag, volgens de liturgie van Sint-Basilius / Anthem for Holy Saturday, according to the liturgy of St Basil

As one who has slept, the Lord has risen, and rising He has saved us.
Alleluia.
Als één die sliep verrees de Heer, en verrijzend redde hij ons.
Alleluia

Gregoriaans / gregorian chant
Lumen Christi

Acclamatie bij het binnenbrengen van de Paaskaars tijdens de paaswake / Acclamation for entering the church with the Paschal candle during the Easter Vigil

Lumen Christi
Deo gratias!
Licht van Christus
Wij danken God!
Light of Christ
Thanks be to God!

Antonio Brunelli
Cantemus Domino

Canticum voor de Paaswake / Canticle for Easter Vigil

Cantemus Domino gloriose enim magnificatus est: equum et ascensorem projecit in mare.
Fortitudo mea et laus mea Dominus, et factus est mihi in salutem: iste Deus meus, et glorificabo eum; Deus patris mei, et exaltabo eum.
Zíngen wil ik voor de Ene, want hij is hoog verheven; het ros en zijn ruiter schoot hij in zee!
Mijn zege en mijn muziek is de Ene: hij is het die mij komt redden! Híj is mijn God, ik prijs hem, de God van mijn vader, hem verhef ik!
“I will sing to the Lord, for he is highly exalted. Both horse and driver he has hurled into the sea.
The Lord is my strength and my defense; he has become my salvation. He is my God, and I will praise him, my father’s God, and I will exalt him.
Exodus 15,1-2

Johann Rosenmüller, Anthony Gregory Murray OSB
Through the red sea brought at last

Hymne / hymn

Through the Red Sea brought at last, alleluia!
Egypt’s chains behind we cast, alleluia!
deep and wide flows the tide
severing us from bondage past, alleluia!
Like the cloud that overhead, alleluia!
through the billows Israel led, alleluia!
by his tomb Christ makes room,
souls restoring from the dead. alleluia!
In that cloud and in that sea, alleluia!
buried and baptized were we, alleluia!
Earthly night brought us light,
shall be ours eternally, alleluia!
Then, deceitful world, adieu, alleluia!
Egypt’s land in distant vieuw, alleluia!
Christ our love draws above,
dead with him, and risen anew, alleluia!
Ronald A. Knox

Gregoriaans / gregorian chant
Alleluia. Confitemini Domino

Alleluiavers voor de Paaswake / Alleluia for Easter Vigil

Alleluia, alleluia, alleluia.
Confitemini Domino, quoniam bonus,
quoniam in saeculum misericordia eius.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Dankt de Ene want hij is goed:
ja, voor eeuwig is zijn vriendschap!
Alleluia, alleluia, alleluia.
Give thanks to the Lord, for he is good;
his love endures forever.
Psalm 118,1

Gregoriaans / gregorian chant
Vidi aquam

Antifoon bij doop(gedachtenis) tijdens de Paaswake / Antiphon for Baptism/Baptismal renewal during Easter Vigil

Vidi aquam egredientem de templo,
a latere dextro, alleluia:
Et omnes, ad quos pervenit aqua ista,
salvi facti sunt et dicent, alleluia.
Ik heb water zien vloeien,
ter rechterzijde de tempel uit, alleluia;
en allen tot wie dit water gekomen is,
zijn behouden en zullen zeggen, alleluia.
I saw water flowing from the temple,
on the right side, alleluia:
And all to whom that water came
have been saved, and they will say, alleluia.
Confitemini Domino, quoniam bonus:
quoniam in saeculum misericordia ejus.
Dankt de Ene want hij is goed:
ja, voor eeuwig is zijn vriendschap!
Give thanks to the Lord, for he is good;
his love endures forever.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto:
Sicut erat in principio, et nunc, et semper,
et in sæcula sæculorum. Amen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin, en nu en altijd

en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Glory be to the Father, and to the Son: and to the Holy Ghost;
As it was in the beginning, is now, and ever shall be:

world without end. Amen.
naar Ezechiël 47,1 / after Ezekiel 47,1

The right hand of the Lord

Offertorium voor de Paaswake / Offertory for Easter Vigil

The right hand of the Lord hath wrought strength:
the right hand of the Lord hath exalted me
I shall not die, but live: and shall declare the works of the Lord.
Alleluia.
De rechterhand van de Ene was verheven,
de rechterhand van de Ene was krachtdadig!
Ik sterf niet, nee ik mag leven, ik mag vertellen
de daden van de Ene!
Alleluia.
Psalm 118,16-17

Paul Halley
Christ our Passover

Communiezang voor de Paaswake / Communion for Easter Vigil

Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.
Christ our Passover is sacrificed for us:
Therefore let us keep the feast: not with the old leaven nor with the leaven of malice and wickedness: but with the unleavened bread of sincerity and truth.
Want ook ons paaslam is geofferd: Christus.
Daarom, laten we feestvieren niet met het oude zuurdesem en niet met het zuurdesem van slechtheid en ontucht
maar met de ongezuurde broden van zonneklaarheid en waarachtigheid.
Christ being raised from the dead dieth no more: death hath no more dominion over him.
For in that He died, He died unto sin once: but in that He liveth, He liveth unto God.
Likewise reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin: but alive unto God through Jesus Christ our Lord.
Christus, opgewekt uit de doden sterft niet meer, –
de dood is geen heer meer over hem.
Want sinds hij gestorven is, is hij gestorven voor de zonde, – eens-en-voor-al; sinds hij leeft, leeft hij voor God.
Zo ook gíj: rekent ermee dat gij dood zijt voor de zonde maar levend voor God in Christus Jezus.
Christ is risen from the dead: and become the first-fruits of them that slept.
For since by man came death: by man came also the resurrection of the dead.
For as in Adam all die: even so in Christ shall all be made alive.
Christus is opgewekt uit de doden, – als eersteling van wie ontslapen zijn.
Want daar door een mens de dood is, is ook door een mens de opstanding van doden.
Want zoals ‘in Adam’ allen sterven, zo zullen ook ‘in Christus’ allen levend worden gemaakt.
1 Corinthians 5,7b-8; Romans 6,9-11; 1 Corinthians 15,20-22 / 1 Korintiërs 5,7b-8; Romeinen 6,9-11; 1 Korintiërs 15,20-22

John Sheppard
Christ rising again

Openingsvers voor het morgengebed van Pasen / Opening responses at Morning Prayer on Easter Day

Christ rising again from the dead, nowe dyeth not.
Death from henceforth hath no power upon hym.
For in that he dyed, he dyed but once to put away sinne,
but in that he lyveth, he lyveth unto God.
In Christe Jesus our Lorde. Alleluya, Alleluya.
Christus, opgewekt uit de doden sterft niet meer, –
de dood is geen heer meer over hem.
Want sinds hij gestorven is, is hij gestorven voor de zonde, – eens-en-voor-al; sinds hij leeft, leeft hij voor God.

In Christus Jezus onze Heer. Alleluia, alleluia.
Christ is risen againe:
the firste fruytes of them that slepe:
for seyng that by man came death:
by man also commeth the resurreccion of the dead.
For as by Adam all men do dye,
so by Christe all menne shalbe restored to lyfe.
Alleluya.
Christus is opgewekt uit de doden, – als eersteling van wie ontslapen zijn.
Want daar door een mens de dood is, is ook door een mens de opstanding van doden.
Want zoals ‘in Adam’ allen sterven, zo zullen ook ‘in Christus’ allen levend worden gemaakt.

Alleluia.
after Romans 6,9-11 and 1 Corinthians 15,20-22 / naar Romeinen 6,9-11 en 1 Korintiërs 15,20-22

Gregoriaans / gregorian chant
Resurrexi

Introitus voor het Hoogfeest van Pasen / Introit for Easter Day

[orgelimprovisatie door Martin Baker][organ improvisation by Martin Baker]
Resurrexi, et adhuc tecum sum, alleluia.
Posuisti super me manum tuam, alleluia.
Mirabilis facta est scientia tua, alleluia.
Ontwaak ik, dan nog ben ik samen met u, alleluia.
Ge hebt op mij uw handpalm gelegd.
Te wonderbaar is mij dit weten, alleluia.
When I awake, I am still with you, alleluia.
You lay your hand upon me, alleluia.
Such knowledge is too wonderful for me, alleluia.
Psalm 139,18, 5-6

György Orbán
Mundi renovatio

Hymne/ hymn

Nu de Heer is opgestaan
loopt alom het leven uit,
breekt de nieuwe lente aan,
roert zich in het groene kruid.
Heel de aarde die ontwaakt,
looft Hem die haar heeft gemaakt
met een jubelend geluid.
Spring’s renewal of earth’s plain
New-born joys to man supplies;
When the Lord doth rise again,
With Him also all things rise:
Elements upon him wait,
Feeling, as their source, how great
Should be his solemnities.
vertaling Jan Willem Schulte Nordholt en Dick Wursten / translated by Digby S. Wrangham

Sarah Cattley
Haec Dies

Graduale voor het Hoogfeest van Pasen / Gradual for Easter Day

Haec dies quam fecit Dominus:
exultemus et laetemur in ea,
alleluia.
Dit is de dag die de Ene gemaakt heeft,
laat ons juichen, verheugd zijn om hem!
Alleluia.
The Lord has done it this very day;
let us rejoice today and be glad. Alleluia.
Psalm 118,24

Gregoriaans / gregorian chant
Alleluia. Pascha nostrum

Alleluia voor het Hoogfeest van Pasen / Alleluia for Easter Day

Alleluia!Alleluia!Alleluia!
Pascha nostrum immolatus est Christus.Want ook ons paaslam is geofferd: Christus. Christ, our Passover lamb, has been sacrificed.
1 Korintiërs 5,7b / 1 Corinthians 5,7b

Hieronymus Praetorius
Tulerunt Dominum meum

Motet

Tulerunt Dominum meum et nescio ubi posuerunt eum.
Dicunt ei angeli: mulier, quid ploras?
Surrexit sicut dixit.
Praecedet vos in Galileam,
ibi eum videbitis.
Alleluia.
Ze hebben mijn heer weggehaald, en ik weet niet waar ze hem hebben gelegd!
De engelen zeggen tot haar: vrouwe, wat weeklaag je?
Hij is opgewekt uit de doden,
en zie, hij gaat u vóór
naar Galilea, – dáár zult ge hem zien.
Alleluia.
They have taken away my Lord, and I know not where they have laid him.
The angels say unto her: woman, why weepest thou?
He has risen, as he said he would,
He goes before you into Galilee.
There you will see him.
Alleluia.
Johannes 20,13; Matteüs 28,7 / John 20,13; Matthew 28,7

Thomas Foster
Lift your voice rejoicing

Hymne / hymn

Lift your voice rejoicing, Mary,
Christ has risen from the tomb;
on the cross a suffering victim,
now as victor he is come.
Whom your tears in death were mourning,
welcome with your smiles returning.
Let your alleluias rise!
Raise your weary eyelids, Mary,
see him living evermore;
see his countenance, how gracious,
see the wounds for you he bore.
All the glory of the morning
pales before those wounds redeeming.
Let your alleluias rise!
Life is yours for ever, Mary,
for your light is come once more
and the strength of death is broken;
now your songs of joy outpour.
Ended now the night of sorrow, 
love has brought the blessed morrow.
Let your alleluias rise.
Elizabeth Rundle Charles

Christopher George Mueller
Victimae Paschali laudes

Sequens voor Pasen / Easter sequence

Victimae paschali laudes immolent Christiani.Laten de christenen aan het Paaslam huldezangen wijden.To the Paschal victim let Christians offer up their songs of praise.
Agnus redemit oves: Christus innocens Patri reconciliavit peccatores.Het Lam heeft nu de schapen vrijgekocht; en Christus, die zonder zonden was, heeft de zondaars met de Vader weer verzoend.The Lamb has redeemed the sheep: Christ who is without sin has reconciled sinners to the Father.
Mors et vita duello conflixere mirando, Dux vitae mortuus, regnat vivus.Dood en leven streden een wondere strijd; de vorst des levens, die gestorven was, heerst nu in onvergankelijkheid.Death and life have fought a huge battle; The Prince of Life was dead, but lives and reigns.
Dic nobis Maria, quid vidisti in via?Zeg ons, Maria, wat hebt gij op uw weg gezien?Tell us, Mary, what did you see on your way?
Sepulcrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis:Ik zag het graf van de levende Christus en de heerlijkheid van de Verrezene;The tomb of Christ, who is alive, and I saw the glory of his rising;
Angelicos testes, sudarium et vestes.zijn engelen zag ik als getuigen en ook de zweetdoek en het grafkleed.Angels standing as witnesses, the shroud and linen cloth.
Surrexit Christus spes mea: praecedet suos in Galilaeam.Christus, mijn hoop, is verrezen! Hij zal de zijnen voorgaan naar Galilea.Christ my hope has risen: He has gone to Galilee before you.
Scimus Christum surrexisse a mortuis vere: Tu nobis, victor Rex, miserere.
Amen. Alleluia.
Nu weten wij, dat Christus uit de doden is verrezen. Gij, overwinnaar Koning, ontferm u over ons.
Amen. Alleluja.
Truly, we know Christ has risen from the dead: O King and victor, have mercy on us.
Amen. Alleluia.
11e eeuw / 11th century

Gregoriaans / gregorian chant
O filii et filiae

Hymne / hymn

Alleluia, alleluia, alleluia.Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.
O filii et filiae,
Rex coelestis, Rex gloriae,
Morte surrexit hodie,
alleluia.
O zonen en dochters,
de hemelse Koning, de koning der glorie,
is heden van de dood opgestaan.
Alleluia.
Young men and maids your Praises join,
The glorious King your King divine,
This day triumphant left his Shrine.
Alleluia!
Et mane prima sabbati,
Ad ostium monumenti
Accesserunt discipuli,
alleluia.
En in de morgen van de eerste dag der week, naderden de leerlingen
de ingang van het graf.
Alleluia.
E’re Light apper’d on Sabbath Day,
The Disciples without delay,
Approac’d the tomb where he lay.
Alleluia!
Et Maria Magdalene
Et Jacobi, et Salome,
Venerunt corpus ungere,
alleluia.
Maria Magdalena
en de moeder van Jacobus en Salome kwamen het lichaam balsemen.
Alleluia.
And Magdalene in company,
With Mary of James and Salome,
tT’anoint the corps came purposely,

Alleluia!
Discipulis astantibus,
In medio sterrit Christus,
Dicens: pax vobis omnibus,
alleluia.
Terwijl de leerlingen vergaderd waren,
stond Christus in hun midden en sprak:
Vrede zij met u allen.
Alleluia.
As in the room the Apostles were,
Our Lord amongst them did apper
And said: Peace be unto all here.
Alleluia!
Beati qui non viderunt,
Et firmiter crediderunt,
Vitam aeternam habebunt,
alleluia.
Zalig zij, die niet gezien
en vast geloofd hebben;
zij zullen het eeuwige leven bezitten.
Alleluia.
Blessed are they who have not seen
And yet firmly believe herein
Eterna Life, Ill give to them.
Alleluia!
In hoc festo sanctissimo
Sit laus et jubilatio,
Benedicamus Domino,
alleluia.
Op dit hoogheilig feest
weerklinke lof en jubel;
laten wij de Heer zegenen.
Alleluia.
In this most holy Feast let’s raise
Our Hearts to God in Hymns and Praise
And let us Bless our Lord always
Alleluia!
De quibus nos humillimas
Devotas atque debitas
Deo dicamus gratias,
alleluia.
Brengen wij voor dit alles
nederig en eerbiedig
aan onze God verschuldigde dank.
Alleluia.
Our gratefull Thanks to God let’s give,
In Humble manner whilst we live
For all Those Favours we receive,
Alleluia!
Jean Tisserand OFM

Bartholomäus Gesius, Sethus Calvisius
Heute triumphieret Gottes Sohn

Hymne / hymn

Heut triumphieret Gottes Sohn,
Der vom Tod ist erstanden schon,
Alleluja, Alleluja!
Mit großer Pracht und Herrlichkeit,
Des danken wir ihm in Ewigkeit.
Alleluja, Alleluja!
Nu triomfeert de Zoon van God
die is verrezen uit de dood,
alleluia, alleluia,
met grote pracht en heerlijkheid.
Hem zij de lof in eeuwigheid!
Alleluia , alleluia .
Today God’s only-gotten Son
Arose from death, and triumph won,
Alleluya, Alleluya,
In mighty pomp and rich array;
His therefore be the praise alway.
Alleluya, Alleluya.
O süßer Herre Jesu Christ,
Der du der Sünder Heiland bist,
Alleluja, Alleluja!
Führ uns durch dein Barmherzigkeit
Mit Freuden in dein Herrlichkeit.
Alleluja, Alleluja!
O Gij die onze Heiland zijt,
die zondaars uit de dood bevrijdt,
alleluia, alleluia,
om uw genade en liefde leid
ons binnen in uw heerlijkheid.
Alleluia , alleluia .
Almighty Lord of great and small,
Redeemer of poor sinners all,
Alleluya, Alleluya,
Grant us, for great Thy mercy is,
To reign with Thee in endless bliss.
Alleluya, Alleluya.
Dafür dankn wir ihm allzugleich
Und sehnen uns ins Himmelreich.
Alleluja, Alleluja!
Es ist am End: Gott helf uns All’n,
So singen wir mit großem Schall’n:
Alleluja, Alleluja!
Voor wie vertrouwen op uw woord
ontsluit Gij zelf de donk’re poort.
Alleluia , alleluia .
Zo laat ons dan uit alle macht
lofzingen Hem, wiens heil ons wacht:
alleluia, alleluia!
We hymn Thee, Christ, our living Head,
Hereafter Judge of quick and dead.
Alleluya, Alleluya.
At doomsday spare us, mighty King,
That we may always say and sing
Alleluya, Alleluya.
Kaspar Stolzhagen, vertaling Ad den Besten

Andrew Smith
Surrexit Christus

Motet

Surrexit Christus hodie
humano pro solamine,
mortem qui passus pridie
miserrimo pro homine.
Christ is risen today
For the comfort of all people.
He endured death yesterday
He suffered instead of Man.
Surrexit Christus.Christ is risen.
Mulieres ad tumulum
dona ferunt aromatum,
album cernentes angelum
annuntiantes gaudium:
Mulieres o tremulae,
in Galilaeam pergite,
discipulis hoc dicite,
quod surrexit rex gloriae.
Women to the tomb
Bring spices as gifts,
See a white angel
Announces joy:
Women oh trembling,
into Galilee proceed,
to disciples they declare,
that the king of glory is risen.
Ubique praecedet suos,
quos dilexit, discipulos.
Sit benedictus hodie,
qui nos redemit sanguine.
Ergo cum dulci melodo
Benedicamus Domino.
Laudetur sancta trinitas,
Deo dicamus gratias.
And they made haste
and told the disciples.
He is blessed today,
he who saved us by his blood.
Therefore let us bless the Lord
with sweet melodies
Praise to the Holy Trinity
and thanks be to God.
Bohemen, 14e eeuw / Bohemia, 14th century

Paul Caldwell and Sean Ivory
Ain’t no grave

Spiritual

Ain’t no grave can hold my body down,
there ain’t no grave can keep a sinner underground.
I will listen to the trumpet sound,
there ain’t no grave can hold my body down.
You know they rolled a stone on Jesus
and then they tried to bury me,
they tried to bury me down,
but then the Holy Ghost did free us,
so we could live eternally!
Sister, you better get your ticket
if you wanna ride.
In the morning when Jesus call my number,
I’ll be on the other side.
Ain’t no grave is gonna hold me,
ain’t no man is gonna bury me,
ain’t no serpent gonna trick me,
no grave gonna hold me down!
I will fly to Jesus in the mornin’ when I die.
I know He will take me home to live with Him on high!
I will fly with Jesus in the morning,
don’t look here, I’ll be way up in the sky.
Soon one day he’s gonna call me up to heaven
for a chariot ride.
Ain’t no grave dug deep enough to hold me!
Ain’t no devil been slick enough to trick me!
Ain’t no grave dug a man enough to bury me!
You can’t hold me down!
Ain’t no grave can hold me down,
you can’t keep me underground,
when the silver trumpet sounds,
ain’t no grave can hold me down!
Ain’t no grave ever been dug so low,
no grave digger been born so strong.

Ain’t no man that can, ain’t no devil can,
ain’t no grave can hold me,
ain’t no grave that goes so low,
ain’t no grave dug low enough down!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: