Sacred Seasons 22

Een uur muziek voor de tijd van het jaar. Deze keer: de vierde zondag van Pasen (ook wel: ‘Misericordias Domini’ of ‘Jubilate’, afhankelijk van het leesrooster), de heilige Marcus Evangelist en de heilige Jozef Arbeider. / One hour of music for this time of the year: Fourth Sunday of Easter (also: ‘Misericordia Domini’ or ‘Jubilate’, depending the lectionary), St Mark Evangelist and St Joseph the Worker.

Mozaïek in het Mausoleum van Galla Placidia, Mosaic in the Mausoleum of Galla Placidia, Ravenna, ca. 425

Gregoriaans / gregorian chant
Misericordia Domini

Introitus van de vierde zondag van Pasen / Introit of Easter IV

Misericordia Domini plena est terra, alleluia.
Verbo Domini cæli firmati sunt, alleluia.
Van de vriendschap van de Ene is de aarde vol, alleluia.
Door het woord van de Ene zijn de hemelen gemaakt, alleluia.
The Eternal’s love fills the whole earth, alleluia.
The unfathomable cosmos came into being at the word of the Eternal’s imagination, alleluia.
Exsultate justi in Domino rectos decet colaudatio.Rechtvaardigen, jubelt om de Ene, voor de oprechten is lofprijs een pracht!Release your heart’s joy in sweet music to the Eternal. When the upright passionately sing glory-filled songs to Him, everything is in its right place.
Psalm 33,5b, 6a, 1

Paschal de l’Estocart
Resveillez-vous, chacun fidèle

Intochtspsalm / Entrance psalm

Resveillez vous chascun fidele,
Menez en Dieu joye orendroit,
Louange est tresseante, et belle
En la bouche de l’homme droit:
Sur la doulce harpe
Pendue en escharpe
Le Seigneur louez,
De Luz, d’Espinettes,
Sainctes chansonnettes
A son Nom jouez.
Kom nu met zang en roer de snaren,
gij volk, dat leeft van ’s Heeren recht.
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen
een lofzang in de mond gelegd.
Word’ als nooit tevoren

door wie Hem behoren
’t feestlied ingezet !
Meldt de blijde mare

bij de klank der snaren,
steekt de loftrompet.
Rejoice before the LORD, you righteous,
and with a new song praise his name.
Praise is most fitting for the upright;
with harp and lyre declare his fame.
For the LORD has spoken
words of truth unbroken;
he is faithful still.
Righteousness he treasures;
earth is with the measures
of his goodness filled.
Chantez de luy par melodie,
Nouveau vers, nouvelle chanson,
Et que bien on la psalmodie,
A haulte voix, et plaisant son.
Car ce que Dieu mande,
Qu’il dit et commande,
Est juste, et parfaict:
Tout ce qu’il propose,
Qu’il faict, et dispose,
A fiance est faict.
Zingt al wie leeft van Gods genade,
want waarheid is al wat Hij zegt.
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,
op liefde rust zijn heilig recht.
Die zich openbaarde

overal op aarde,
alles spreekt van Hem.
Heemlen hoog verheven,

vol van blinkend leven,
schiep Hij door zijn stem.
By his command he made the heavens,
their starry host by his decree.
He gathered in his storehouse chambers
the waters of the deepest sea.
Let the earth revere him,
and its peoples fear him.
God spoke, and ‘twas done.
He set all creation
firm on its foundation.
Praise him, everyone!
Clément Marot
naar Psalm 33, vertaling Jan Willem Schulte Nordholt en Jan Wit / after Psalm 33

Joseph Barnby
When morning gilds the skies

Hymne / Hymn

When morning gilds the skies,
My heart awaking cries,
May Jesus Christ be praised:
Alike at work and prayer
To Jesus I repair;
May Jesus Christ be praised.
The night becomes as day,
When from the heart we say,
May Jesus Christ be praised:
The powers of darkness fear,
When this sweet chant they hear,
May Jesus Christ be praised.
In heaven’s eternal bliss
The loveliest strain is this,
May Jesus Christ be praised:
Let air, and sea, and sky
From depth to height reply,
May Jesus Christ be praised.
Be this, while life is mine,
My canticle divine,
May Jesus Christ be praised:
Be this the eternal song
Through all the ages on,
May Jesus Christ be praised.
Edward Caswall

Margaret Rizza
The 23rd Psalm

Antwoordpsalm / Responsory psalm

The God of love my Shepherd is,
and he that doth me feed:
while he is mine and I am his,
what can I want or need?
He leads me to the tender grass,
where I both feed and rest;
then to the streams that gently pass:
in both I have the best.
Or if I stray, he doth convert
and bring my mind in frame:
and all this not for my desert,
but for his holy name.
Yea, in death’s shady black abode
well may I walk, not fear:
for thou art with me; and thy rod
to guard, thy staff to bear.
Nay, thou dost make me sit and dine,
e’en in my enemy’s sight:
my head with oil, my cup with wine
runs over day and night.
Surely thy sweet and wondrous love
shall measure all my days;
and as it never shall remove,
so neither shall my praise.
George Herbert, after Psalm 23

William Byrd
Alleluia. Cognoverunt

Alleluiavers I van de vierde zondag van Pasen / Alleluia I of Easter IV

Alleluia.Alleluia.Alleluia.
Cognoverunt discipuli Dominum Jesum in fractione panis.De discipelen herkenden de heer Jezus in het breken van het brood.The disciples knew the Lord Jesus in the breaking of bread.
Caro mea vere est cibus, et sanguis meus vere est potus:
qui manducat carnem, et bibit meum sanguinem, in me manet, et ego in eo.
Mijn vlees is waarachtig voedsel en mijn bloed is ware drank;
wie mijn vlees verslindt en mijn bloed drinkt blijft in mij en ik in hem.
My flesh and blood provide true nourishment. If you eat My flesh and drink My blood, you will abide in Me and I will abide in you.
naar Lucas 24,35 en Johannes 6,55-56 / after Luke 24,35 and John 6,56-56

Wacław z Szamotuł
Alleluia. Ego sum pastor bonus

Alleluiavers II van de vierde zondag van Pasen / Alleluia Iof Easter IV

Ego sum pastor bonus (alleluia) et cognosco meas et cognoscunt me meæ. Pono animam meam pro ovibus meis. Ik ben de goede herder (alleluia): ik kén de mijne en de mijne kennen mij en ik zet lijf-en-ziel in voor de schapen.I am the good shepherd (alleluia); I know My sheep, and My sheep know Me. I will give My life for the sheep.
Johannes 10,14, 15 / John 10,14, 15

Augustin Pfleger
Ich bin ein guter Hirte

Cantate voor de vierde zondag van Pasen / Cantata for Easter IV

Ich bin ein guter Hirte. Ein guter Hirte lässet sein Leben für die Schafe.Ik ben de góede herder; de goede herder zet zijn lijf-en-ziel in voor de schapen.I am the good shepherd. The good shepherd lays down His life for the sheep in His care.
Schwert, mache dich auf über meinen Hirten und über den Mann, der mir am nähesten ist. Schlage den Hirten, so wird die Herde sich zerstreuen.Zwaard, ontwaak tegen mijn herder, tegen de man die mijn metgezel is, sla de herder, dat de schapen verstrooid worden.Sword, begin to stir; be ready to strike My shepherd, to strike the man at My side. Strike the shepherd, and the sheep of the flock will scatter.
Wir gingen alle in der Irre wie die Schafe.Wij allen dwaalden als schapen.We all have wandered off, like shepherdless sheep.
Sage mir an, den meine Seele liebet, wo du weidest, wo du ruhest im Mittage, dass ich nicht hin und her gehen müsse bei den Herden deiner Gesellen.Meld mij dan waar jij de schaapjes weidt, waar je ze in de middaghitte neervlijt! – want waarom zou ik gesluierd ronddolen bij de kudden van je makkers?Tell me, my dearest love, where are your sheep grazing today? Where are you resting with your flock at midday? Why must I go looking for you like the veiled women wandering among the flocks of your friends?
Ich bin ein guter Hirte und erkenne die Meinen und bin bekannt den Meinen.Ik ben de goede herder: ik kén de mijne en de mijne kennen mij.I am the good shepherd; I know My sheep, and My sheep know Me.
Der Herr ist mein Hirte; mir wird nichts mangeln.
Er weidet mich auf einer grünen Auen, er führet mich zum frischen Wasser.
Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straßen um seines Namens
willen.
De Ene is mijn herder, mij zal niets ontbreken;
in weiden vol groen vlijt hij mij neer, hij voert mij mee naar wateren van rust;
mijn ziel keert door hem in mij terug, hij leidt mij in sporen van gerechtigheid omwille van zijn naam!
The Eternal is my shepherd, He cares for me always.
He provides me rest in rich, green fields beside streams of refreshing water. He soothes my fears;
He makes me whole again, steering me off worn, hard paths to roads where truth and righteousness echo His name.
Herr, hilfe deinem Volk und segne dein Erbe und weide sie und erhöhe sie ewiglich!Red uw gemeente, zegen uw erfdeel, weid hen en draag hen
tot in de eeuwigheid!
Rescue Your people, and bring prosperity to Your legacy; may they know You as a shepherd, carrying them at all times.
Johannes 10,11; Zacharia 13,7; Jesaja 53,6; Hooglied 1,7; Johannes 10,14; Psalm 23,1-3; Psalm 28,9 / John 10,11; Zacharias 13,7; Isaiah 53,6; Song of Solomon 1,7; John 10,14; Psalm 23,1-3; Psalm 28,9

Gregoriaans / gregorian chant
Deus, Deus meus ad te de luce

Offertorium van de vierde zondag van Pasen / Offertory of Easter IV

Deus, Deus meus ad te de luce vigilo
et in nomine tuo levabo manus meas, alleluia.
God, mijn God zijt gij, u blijf ik zoeken,
met uw naam mijn handpalmen heffen, alleluia.
O True God, You are my God, the One whom I trust. I seek You,
I will lift up my hands in praise to Your name.
Psalm 63,2, 5

William Petter
The Good Shepherd has risen

Anthem

The Good Shepherd has risen.
Who laid down his life for his sheep and willingly died for his flock.
Alleluia.
Look upon your flock kind Shepherd,
and be pleased to settle in eternal pastures
the sheep you have redeemed by the precious blood of your Son,
who lives and reigns for ever and ever.

Virgil Thomson
My shepherd will supply my need

Hymne / Hymn

My Shepherd will supply my need,
Jehovah is His Name;
in pastures fresh He makes me feed,
beside the living stream.
He brings my wand’ring spirit back
when I forsake His ways;
and leads me, for His mercy’s sake,
in paths of truth and grace.
When I walk thro’ the shades of death,
Thy presence is my stay;
a word of Thy supporting breath
drives all my fears away.
Thy hand, in sight of all my foes,
doth still my table spread,
my cup with blessings overflows,
Thine oil anoints my head.
The sure provisions of my God
attend me all my days;
O may Thy house be mine abode,
and all my work be praise!
There would I find a settled rest,
while others go and come;
no more a stranger or a guest,
but like a child at home.
Isaac Watts

Maurice Duruflé
Notre Père

Onzevader / Our Father

Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne nous aujourdhui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés,
et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Our Father, which art in heaven,
Hallowed be thy Name;
Thy kingdom come;
Thy will be done
in earth, as it is in heaven:
Give us this day our daily bread;
And forgive us our trespasses, as we forgive them

that trespass against us;
And lead us not into temptation,
But deliver us from evil
.
Matteüs 6,9-13 / Matthew 6,9-13

Kenneth Leighton
I am the Good Shepherd

Communiezang van de vierde zondag van Pasen / Communion of Easter IV

Alleluia.
I am the good shepherd,
I know my sheep, and my sheep know me.
Alleluia.
Ik ben de goede herder:
ik kén de mijne en de mijne kennen mij
.
John 10,14 / Johannes 10,14

John Bacchus Dykes
The King of love my shepherd is

Hymne / Hymn

The King of love my Shepherd is,
Whose goodness faileth never;
I nothing lack if I am his
And he is mine for ever.
Where streams of living water flow
My ransomed soul he leadeth,
And where the verdant pastures grow
With food celestial feedeth.
Perverse and foolish oft I strayed,
But yet in love he sought me,
And on his shoulder gently laid,
And home, rejoicing, brought me.
In death’s dark vale I fear no ill
With thee, dear Lord, beside me;
Thy rod and staff my comfort still,
Thy cross before to guide me.
Thou spread’st a table in my sight;
Thy unction, grace bestoweth:
And O what transport of delight
From thy pure chalice floweth!
And so through all the length of days
Thy goodness faileth never;
Good Shepherd, may I sing thy praise
Within thy house for ever.
Henry Williams Baker, after Psalm 23

Sander van den Houten
d’Almachtige is mijn herder en geleide

Orgelimprovisatie / Organ improvisation

Antonio Gualtieri
Beatissimus Marcus

Motet voor de heilige Marcus / Motet for St Mark

Beatissimus Marcus omnium generum cruciatibus,
Sancte Marce ora pro nobis
Beatissimus Marcus omnium generum cruciatibus
velut aurum quoddam probatur
ad infinitam illam lucem evolavit
variorum cercaminum
et fortiorum factorum multiplices fructus percepturus.

Giovanni Bassano
Deus qui beatum Marcum

Motet voor de heilige Marcus / Motet for St Mark

Deus, qui beatum Marcum Evangelistam tuum,
evangelicae praedicationis gratia sublimasti
tribue quaesumus, eius nos semper
et eruditione proficere et oratione defendi.
Alleluia.
O God, who blessed Mark, your Evangelist,
with the grace of preaching the gospel:
grant us that we may be follow his instructions
and profit by his teaching and be defended by his prayers.
Alleluia.
O God, die de heilige Evangelist Marcus hebt uitverkoren
omwille van zijn prediking van het Evangelie.
We bidden U. Maak dat wij hem steeds beter navolgen in zijn geloof en zijn gebed.
Alleluia.

Gregoriaans / gregorian chant
Joseph Filii David

Communiezang voor de feestdag van de heilige Jozef Arbeider / Communion for St Joseph the Worker

Joseph, fili David, noli timere accipere Mariam conjugem tuam:
quod enim in ea natum est, de Sancto Spiritu est. Alleluia.
Jozef, zoon van David, vrees niet om Maria,
je vrouw, bij je te nemen,
want wat in haar geboren wordt, is uit heilige geestesadem
.
Alleluia.
“Joseph son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife,
because what is conceived in her is from the Holy Spirit.”
Alleluia.
Matteüs 1,20-21 / Mattew 1,20-21

Claudio Monteverdi
Te Joseph celebrent

Getijdenhymne voor de feestdag van de heilige Jozef / Office hymn for St Joseph

Te, Joseph, celebrent agmina caelitum
Te cuncti resonent christiadum chori
Qui clarus meritis junctus et inclytae
Casto foedere Virgini.
U, Joseph. bejubelen de hemelkoren;
u prijzen alle christenscharen;
u, die om uw heerlijke deugden verbonden was
in kuise echt met de roemrijke Maagd.
Let the hosts of heaven celebrate you, Joseph,
Let all the choirs of Christendom resound you
who, famous for your merits,
was joined to the glorious Virgin in chaste wedlock.
Almo cum tumidam germine conjugem
admirans dubio tangeris anxius,
afflatu superi flaminis angelus
conceptum puerum docet.
Als gij, door angstige zorg gekweld,
u verwondert, hoe uw bruid haar gezegende vrucht kan dragen,
komt een engel u melden dat zij het Kind ontving
door de werking van den Geest van boven.
When your betrothed became great with precious seed,
amazement and doubt made you anxious.
It is by the breath of the divine Spirit,
an Angel tells you, that the son has been conceived.
Tu natum Dominum stringis ad dexteras,
Aegipti profugum tu sequeris plagas:
amissum Solymis qaeris et invenis,
miscens gaudia fletibus.
Gij omhelst de pasgeboren Heer,
en volgt Hem op Zijn vlucht naar het verre land Egypte;
gij zoekt Hem, verloren in Jerusalem,
en vindt Hem terug, uw vreugde mengend met uw tranen.
You did embrace the new-born Lord,
and to the furthest Egypt coasts you followed Him in exile,
Lost in Jerusalem, you sought and found Him,
mixing joy with tears.
Amen.Amen.Amen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: