Competing Authenticities

This article discusses a case study focusing on the appropriation of psalms in the choral festival “150 Psalms”. The authors observe a complex relationship between the festival, in which the psalms are appropriated as heritage, and attitudes regarding the religious traditions in which the psalms are rooted. Authenticity, a key concept in the field of heritage and cultural memory studies, is an important quality of the appropriation; however, this authenticity appeared to be constructed in a wide range of ways. Participants of the festival made different, competing claims regarding (in)authenticity, relating to ‘beauty’, ‘humanness’, ‘religiousness’, ‘relationship with God(s)’, political relevance’, and ‘ambiguity’. Discussing how these authenticities work in different individuals’ appropriation, the authors show that an authenticity built upon values of ‘human universality’, promoted by the festival organization, seems to have replaced an authenticity built upon ‘religiousness’, which the organizers assign to the realm of non-universal, individual experience. By signaling this tension, the authors conclude that ‘authenticity’ is a notion which is far more complex than extant theories on processes of collective ‘canonization’ suggest.

Read the article here.


In dit onderzoeksartikel bespreken we hoe in korenfestival 150 Psalms (2017) betekenis wordt gegeven aan de uitvoering van psalmen. We observeren een gelaagde relatie tussen het festival, waarin de psalmen worden toegeëigend als ‘erfgoed’, en religieuze tradities waarin de uitvoeringen van psalmen veelal geworteld is. Authenticiteit, een sleutelbegrip in het veld van de erfgoedstudies, is een belangrijk kenmerk van de toe-eigening, maar deze authenticiteit bleek echter op zeer uiteenlopende manieren te worden geconstrueerd. Deelnemers aan het festival maakten verschillende, concurrerende claims over de (in)authenticiteit (‘oorspronkelijkheid’, ‘echtheid’) van de uitvoering, en wel met betrekking tot de schoonheid, menselijkheid, religiositeit, relatie met God(en), politieke relevantie en ambiguïteit van de uitvoering. We tonen aan dat een authenticiteit gebaseerd op waarden van ‘menselijke universaliteit’, gepromoot door de festivalorganisatie, in de plaats lijkt te zijn gekomen van een authenticiteit gebaseerd op ‘religiositeit’, die door de organisatoren wordt toegewezen aan het domein van niet-universele, individuele ervaring. Door deze spanning aan te geven, concluderen we dat ‘authenticiteit’ een begrip is dat complexer is dan bestaande theorieën over processen van collectieve canonisering suggereren.


Henk Vogel, Mirella Klomp, and Marcel Barnard. “Competing authenticities: the appropriation of psalms in the festival “150 Psalms”, Journal of Contemporary Religion (2022), DOI: 10.1080/13537903.2022.2094114

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: