Sacred Seasons 8

Een uur muziek voor de tijd van het jaar. Deze keer: tweede zondag na Epifanie (bruiloft te Kana, of roeping van de eerste discipelen). / Second Sunday of Epiphany (Marriage at Cana, or call of the first disciples). Jacopo Tintoretto, Bruiloft te Kana / Marriage at Cana, 1561 Gregoriaans / gregorian chant Introitus voor de…

Sacred Seasons 7

Een uur muziek voor de tijd van het jaar. Deze keer: zondag na Epifanie (in moderne leesroosters: Doop van de Heer). / First Sunday of Epiphany (in modern lectionaries: Baptism of the Lord). Grigory Gagarin, Doop van Jezus / Baptism of Jesus, ca. 1840-1850 Jacques van OortmerssenPsalm 72 Voorspel voor de introituspsalm van de zondag…