Parafrase, een podcast

Met Egbert Minnema (PodGront) maak ik een podcast waarin we gedichten, verhalen, mythologie en andere flarden tekst door elkaar vlechten. Egbert verzorgt over het algemeen het technische deel (opname, montage), terwijl ik de teksten bij elkaar kies en regisseer tijdens opnamesessies.  Ter inleiding schreef ik: Magisch kan het zijn als een eeuwenoud verhaal opeens klinkt…

Inlikken bij de mecenas

Jacob Lescaille en de kunsten Schilderkunst versus poëzie Het was een aanhoudend debat in de Nederlandse Gouden Eeuw: de paragone tussen de kunsten. Welke discipline staat het hoogst in de hiërarchie der kunsten? Zo worden toneel, poëzie en beeldende kunsten met elkaar vergeleken, allen uitingsvormen van een aangeboren neiging tot mimesis of imitatio (nabootsing) –…

De stomme spreekt

Een labyrintisch rollenspel door de tijd In 1565 verscheen bij Ghileyn Manilius te Gent Den hof ende boomgaerd der poësien van Lucas d’Heere (1534-1584), een Vlaamse schilder, dichter en schrijver. Het was een fraai uitgegeven drukwerk dat volgens Werner Waterschoot om die reden niet voor het gewone volk bestemd moet zijn geweest.[1] Het werk bevat…

Stel dat…

Over loquax, ludens en symbolicus Een paar weken geleden zag ik Herman Finkers’ Missa in Mysterium uitgezonden worden door de publieke omroep.[1] Finkers construeerde een mis waarin alle zintuigen van de aanwezigen geprikkeld zouden worden. Het geloof is een lichamelijke, zelfs erotische aangelegenheid, stelt hij in zijn commentaar bij de uitzending. Dat commentaar is het…

Advent 1 / Ad te levavi

Ik vermoed dat ik niet de enige ben die met lichte weemoed terugdenkt aan Echo van Eeuwigheid, Antoine Bodars zondagochtendprogramma op Radio 4. Een baken in de tijd dat het verdient overeind gehouden te worden. Ziedaar de aanleiding voor deze serie pastiches vol muziek, poëzie en beeld – rustig gaand op de adem van het…

Leonard Cohen: a poet, a novelist, a singer – a philosopher?

After I heard of Leonard Cohen’s death this morning (he died a few days ago), I could not think of any other subject for my online intervention. I decided to place a few recurrent themes in his work (songs, poetry, novels) in the philosophical context of our course, because I think there are striking similarities….